I. světová 2/2018

Richthofenův létající cirkus
Témata z aktuálního čísla: 
  • Richthofenův cirkus
  • 27. prapor královských pruských myslivců
  • Jaroslav Kmicikievič
  • Infanterieregiment Nr. 91
  • Zázemí c. a k. armády


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Richthofenův cirkus
Nejslavnější německou stíhací eskadrou prošli za Velké války ti nejlepší piloti a vysloužila si respekt i uznání nepřítele

Slovácká brigáda
Jakou výstroj a výzbroj používali tito dobrovolníci z Moravy, kteří se zapojili do boje o hranice mladého Československa? 

27. prapor královských pruských myslivců
V německé armádě sloužilo také několik stovek Finů usilujících o nezávislost své vlasti

Slováci ve Velké válce
Ve světovém konfl iktu se vyznamenala také celá řada našich východních sousedů

Jaroslav Kmicikievič
Příběh Rusína, jenž byl nejprve internován v Terezíně, aby později vstoupil do čs. legií

Lehký křižník Dresden
Krátká služba německého korzára skončila u zapomenutého ostrůvku v Tichém oceánu 

RAF R.E.8
Přehledný popis britského průzkumného a bombardovacího letounu

Infanterieregiment Nr. 91
Příslušníci pěšího pluku č. 91 se účastnili bojů na téměř všech frontách Velké války

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i našich zemí

Velikonoční povstání 1916
V dubnu 1916 otřásla Dublinem rebelie, která měla vyústit v irskou nezávislost

Zázemí c. a k. armády
Pohled do týlu habsburského vojska, jenž měl za úkol udržet bojeschopnost mužů v zákopech

Čechoslováci na soluňské frontě
Na téměř zapomenutém balkánském bojišti krvácelo v dohodových jednotkách také několik desítek našich předků

Duel: německý vs. britský pěšák
Srovnání výcviku, výzbroje i organizace vojáků na Sommě

Slovinský Kras
Jak dnes vypadají místa, kde v letech 1915–1917 bojovali a umírali naši pradědové?

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)