I. světová 3/2016

Beznadějná zákopová válka
Témata z aktuálního čísla: 
  • Obchodní flotila USA
  • Norská opakovačka Krag-Jørgensen
  • Mobilní protiletecká obrana
  • Německá porážka na hřebenu Vimy
  • Jižní Amerika za Velké války


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Zákopová válka
Pokročilý systém statických polních staveb prošel mezi léty 1914 až 1918 složitým vývojem

Obchodní flotila USA
Výstavbu dopravního loďstva Spojených států provázelo po vstupu země do války mnoho těžkostí i slepých uliček

Pilot Eddie Vernon Rickenbacker
Příběh stíhacího esa, manažera i automobilového závodníka představuje pověstný americký
sen z první poloviny 20. století

Legie na cestě kolem světa
V jakém duchu a kterými trasami probíhala závěrečná plavba čs. dobrovolců z Ruska do vlasti?

Norská opakovačka Krag-Jørgensen
Pušku s tímto systémem charakterizovala revoluční konstrukce i atypická nábojová schránka

Památníky Velké války
Kamnenné artefakty připomínající oběti prvního celosvětového konfl iktu najdeme takřka po celé
České republice

Mobilní protiletecká obrana
Kolorovaná fotografi e osádky i belgického obrněného vozidla Minerva

Létající traktor
Nepovedený dvouplošník L. W. F. Model V Tractor a jeho služba v ruských legiích i nově ustaveném letectvu Československé republiky

Německá porážka na hřebenu Vimy
Nejúspěšnější kanadsko-britský útok roku 1917 na zápaní frontě a tajemství jeho úspěchu

Rentgen na frontě
Pojízdné ambulance vybavené radiologickými pracovišti odhalily vstřelené projektily i četné
zlomeniny zraněných vojáků

Bitevní loď Kaiser
Moderní válečné plavidlo císařského loďstva patřilo mezi spolehlivé obrněnce, ovšem během
konfliktu si skoro nevystřelilo

Jižní Amerika za Velké války
Zatímco v Evropě zuřily boje, sváděli diplomaté souboje o Latinskou Ameriku a její hospodářství,
oplývající bohatými surovinovými zdroji

Hladovění v zemí Koruny české
Jeden z nejvýraznějších dopadů války na civilní obyvatelstvo v rakousko-uherském zápolí představoval trvalý nedostatek základních potravin

Dva kamarádi na frontě
Fotopozvánka na netradiční výstavu, která pomocí deníkových zápisů a jedinečného souboru
fotografií přiblíží prvoválečnou každodennost

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)