I. světová 3/2017

Přeceněné dělostřelectvo
Témata z aktuálního čísla: 
  • Taktika dělostřelectva
  • Standschütze Hellriegel M1915
  • Momentka z německého zákopu
  • Letadla Siemens-Schuckert
  • Severské transporty legií


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Taktika dělostřelectva
Zkušení kanonýři dokázali během několika hodin doslova přeorat nepřátelské pozice. Můžeme však hodnotit nasazení artilerie jako skutečně efektivní?

Max Valentiner (1883–1949)
Odvážný německý ponorkář na sebe upozornil nejen několika husarskými kousky, ale také válečnými zločiny

Propagační nálet na Vídeň 1918
V samotném závěru války se nad rakouskou metropolí zjevily italské letouny a svrhly desetitisíce letáků

Výzkum na zajatcích
Během první světové války probíhalo v mnoha lágrech antropologické zkoumání nepřítele

Standschütze Hellriegel M1915
Existenci prvního rakouského samopalu dokládá pouze série fotografií

Váleční štváči
Kdo z evropských politiků skutečně prahl po vyvolání všeobecného konfliktu?

Momentka z německého zákopu
Dobová fotografi e přiblíží některé zajímavé aspekty ze života císařských pěšáků

Ardité
Elitní italské přepadové oddíly měly přinést klíč ke zdolávání nepřátelských zákopů

Letadla Siemens-Schuckert
Zázračný německý letoun můžeme směle označit za jednu z nejlepších stíhaček Velké války

Bitva u Megidda 1918
Britská armáda v Palestině během této bitvy prolomila frontu a uštědřila Turecku drtivou porážku

Doktor od zeměbrany
Na zajímavé sérii snímků přiblížíme válečné působení jihomoravského lékaře, jenž sloužil v letech
1914–1917 u císařských hulánů

Severské transporty legií
Téměř dvě tisícovky čs. dobrovolníků prodělaly strastiplnou cestu na mrazivý sever Ruska, odkud zamířily na západní frontu

Zvířata ve válce
Kromě psů či koní bychom na frontách mohli narazit třeba na paviána v uniformě nebo černého kozla

Španělská chřipka
Smrtící pandemie si vyžádala více životů než první světová válka

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)