I. světová 3/2018

Legionáři: Na Sibiři proti všem
Témata z aktuálního čísla: 
  • Bojová činnost na magistrále
  • Rakousko-uherské polní čepice
  • Občanská válka na Ukrajině
  • C. a k. polní četnictvo
  • Zrod strategického bombardování


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Bojová činnost na magistrále
Naši legionáři sváděli v letech 1919–1920 krvavé ústupové boje na Sibiři

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i našich zemí

Augustin Novák (1890–1970)
Na nebi Velké války vybojoval titul stíhacího esa také nepříliš známý rodák z Moravy

Rakousko-uherské polní čepice
Tato výstrojní součástka prošla během světového konfliktu zajímavým vývojem

Bitva u Tannenbergu 1914
Němci rozdrtili carskou armádu díky ruským chybám i rádiovému průzkumu 

Občanská válka na Ukrajině
O „obilnici Evropy“ se v závěru války přetahovali bolševici s centrálními mocnostmi. Po nezávislosti
však toužili také sami Ukrajinci

Průlom u Caporetta 1917
Série fotografií zachycující hloubku ostudné italské porážky

C. a k. polní četnictvo
Rakousko-uherská bezpečnostní složka dohlížela na pořádek v zázemí, ale její příslušníci se
zapojili i do bojů na frontě

Zapalovače ze zákopů
Zajímavý rozhovor s Davidem Novákem, jenž ve své dílně vyrábí zdařilé repliky zákopového umění 

Zrod strategického bombardování
Během Velké války letectva obou táborů poprvé rozsévala hrůzu mezi civilisty, když na města shodila přes 1 000 t pum

Obrněnce Royal Navy
Bitevní lodě se staly za války výkladní skříní britského Královského námořnictva, jež se pyšnilo titulem nejsilnějšího loďstva světa

Válečné omyly
Osudové chyby, opomenutí, které stály životy stovek a tisíce mužů

Autohoufnice M.16
Montáž největší rakousko-uherské zbraně ráže 42 cm na unikátních fotografiích

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)