I. světová 3/2024

C. a k. Letecké sbory
Výběr z obsahu: 
  • K. u k. Luftfahrtruppen
  • Začátky rudých maršálů
  • Intervence na Baltu
  • Koncentrační tábor Thalerhof
  • Anglo-irská válka

K. u k. Luftfahrtruppen
Rakousko-uherské vzdušné síly prošly v letech 1914–1918 bouřlivým vývojem

Největší esa
Habsburští orli dosáhli za války navzdory nepřízni válečné štěstěny řady úspěchů

Ponorka U-21
Otto Hersing potopil se svým ponorným člunem na čtyři desítky dohodových lodí

Masaryk v ohrožení 1918
Legionář Martin Slováček po válce tvrdil, že zachránil pozdějšímu prezidentovi v Kyjevě život

Začátky rudých maršálů
Slavní sovětští druhováleční vojevůdci zahájili svou vojenskou kariéru v uniformě carské armády

Vzpomínka na padlé
Jakým způsobem se proměňoval trend výstavby pomníků obětem války?

Stará skopčácká fronta 1916
Příběh kolorovaného snímku britských vojáků na Sommě

Slavnost v Karpatech 1915
Rakousko-uherský arcivévoda Josef oslavil pětadvacet let v uniformě navzdory tomu, že jen o pár kilometrů dál zuřila válka

Aktuality
Novinky z domova i ze zahraničí

Intervence na Baltu
Jak se vedlo Královskému námořnictvu v boji s válečnými loděmi bolševiků?

Saint-Mihiel 1918
Americká armáda se pokusila uzavřít stahující se německé síly v kotli

Colmar von der Goltz
Pruský polní maršál položil základy moderní turecké armády

Koncentrační tábor Thalerhof
V rakouském lágru bylo za války vězněno na 20 000 převážně prorusky smýšlejících osob

Anglo-irská válka 1919–1921
Krvavý konflikt nakonec vedl k  nezávislosti části „zeleného“ ostrova

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)