I. světová 4/2013

Predátoři pod hladinou
Témata z aktuálního čísla: 
  • Zajatce nebereme!
  • Francouzský kanónový dravec
  • V uniformě našich pradědů
  • Přátelství až za hrob
  • Kožené krky ve Velké válce


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Germania proti Albionu v Neptunově říši
Strnulý charakter námořní války zaměřené na blokování nepřítele přinesl snahu ovládnout oceány zprvu odmítanou zbraní – ponorkami

Belgická armáda
Branná moc této menší západoevropské země se musela postavit razantnímu německému vpádu již z kraje konfliktu. Jaké byly její teoretické možnosti i následná bojová realita? 
 
Generál se srdcem lva
Životní pouť armádního generála Josefa Šnejdárka vedla řadami rakousko-uherské, francouzské i čs. armády – ve všech pak předvedl mimořádné výkony 

Zákopový nůž vzor 1917
Kus nabroušené chladné oceli dokázal v boji muže proti muži vykonat své smrtonosné dílo lépe, než sofistikovaná palná zbraň

Pekelný vynález „Létajícího Holanďana“
Léto 1915 přineslo dohodovým spojencům vzdušnou pohromu, způsobenou německými letouny, opatřenými zlepšovákem holandského vynálezce a konstruktéra Anthonyho Fokkera

V uniformě našich pradědů
Rak.-uh. armáda se své vojáky snažila vždy opatřit kvalitní výstrojí a výzbrojí, jež odpovídala době a prostředí vzniku. Co na sobě nosili naši předci v době Velké války? 

Sedmidenní válka s Polskem
Československo-polský spor o slezský region Těšínska nabral v říjnu 1918 intenzity krátkého, ale tvrdého válečného střetnutí

Francouzský kanónový dravec
Stíhačku SPAD S.XII dostávali k pilotáži pouze ti nejlepších z nejlepších – vždyť disponovala těžce zkrotitelnou silou 37mm kanónu!

Zajatce nebereme!
Bylo zvednutí rukou a znamení kapitulace skutečně bezpečnou cestou k záchraně vlastního života?

Kožené krky ve Velké válce
Jak se američtí mariňáci dokázali vypořádat s marasmem válčení v bahnitých zákopech západní fronty?

Smělý výpad c. k. námořníků
V květnu 1917 rozvířily poněkud stojaté vody jadranského námořního bojiště lodní šrouby rak.-uh. bojových lodí, snažících se napadnout dohodovou uzávěru v Otrantském průlivu

Přátelství až za hrob
I když bojoví psi nepředstavovali ve vojenských dějinách žádnou novinku, v zákopové válce by je zprvu čekal asi jen málokdo. Přesto zde při obětavé službě položili životy tisíce z nich

Cesta Řecka do války
Neutrální zemi na jihu balkánského poloostrova se snažily získat oba tábory. Její vstup do války způsobil rozdělení Řecka na dvě části a polarizaci společnosti

Pušky
K pěchotě patří již po staletí také puška – jakožto její neodmyslitelná hlavní zbraň. Nejinak tomu bylo v případě zemí centrálních mocností, jež do bojů nasadily několik velmi úspěšných koncepcí

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)