I. světová 4/2017

Krvavá Halič
Témata z aktuálního čísla: 
  • Rakušané vs. Rusové v Haliči
  • Záchrana ponorky F-4
  • Českoslovenští rozvědčíci v Itálii
  • Útrapy sočské fronty
  • Humor v uniformě


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Rakušané vs. Rusové v Haliči
Jak si vedli naši dědečkové a pradědečkové na východní frontě proti vojskům carského impéria?

Hroby v Karpatech
V letech 1914–1915 zasáhla válka také část dnešního Slovenska a zanechala po sobě tisíce těl mrtvých vojáků a hrobů rozesetých po krajině

William Hewitt (1884–1966)
Odvážný Jihoafričan získal za zneškodnění nepřátelského bunkru Viktoriin kříž

Záchrana ponorky F-4
Americké námořnictvo provedlo v roce 1915 unikátní záchrannou operaci, na jejímž konci vyzvedlo potopený podmořský člun z hloubky téměř 100 m

Dělení Turecka
Politici Dohody plánovali rozkouskování osmanské říše už v době, kdy probíhaly krvavé boje na Gallipoli

Českoslovenští rozvědčíci v Itálii
Naši dobrovolníci sloužili v italské armádě ještě předtím, než Řím ofi ciálně posvětil vznik legií

Stavba 42cm houfnice
Zajímavé fotografie dopodrobna ilustrující náročnou přípravu 42cm L/14 Küstenhaubitze do
palebného postavení

Válečné zločiny
Nejen Němci a Rakušané, ale také vojáci a námořníci Dohody se během Velké války dopouštěli zvěrstev na civilistech i zajatcích

Raymond Collishaw (1893–1976)
Nejlepší kanadský pilot, jenž za pouhé dva roky války dosáhl na 60 vzdušných vítězství

Útrapy sočské fronty
Unikátní série fotografií dává nahlédnout do každodenního života rakousko-uherských vojáků na
jižním válčišti

HMS Iron Duke vs. SMS König
V bitvě u Jutska se střetly dva rozdílné přístupy ve výstavbě bitevních lodí

Humor v uniformě
Kreslené i klasické anekdoty, které kolovaly o vojácích podunajské monarchie v období před první světovou válkou

Mobilizace c. a k. armády
V jaké atmosféře rukovali do světové války naši předkové?

Britská hlásná služba
S příchodem vzducholodí a bombardérů se musela královská armáda vypořádat se stále častějšími nálety na britské ostrovy

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)