I. světová 5/2015

Vražedné bojové plyny
Témata z aktuálního čísla: 
  • Projekt Legiovlak
  • Císařovy vrtulníky
  • Vojákovo zdravotní poučení
  • Řád Marie Terezie
  • Monitory na Dunaji


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Chemická válka 1914-1918
Detailní pohled na vývoj, složení i způsob nasazení chemických zbraní. Rozsévaly smrt po tisících, či spíše „jen“ působily na psychiku nepřítele?

Nestor Machno a jeho anarchistický stát
Ke zvláštnostem ruské občanské války i ukrajinského boje za nezávislost patřil vznik svérázného státního útvaru – „Machnovštiny“

Boj v horách
Rakousko-italské válečné soupeření se přeneslo také do hor, kde obě strany nasadily speciálně cvičené jednotky

Projekt Legiovlak
Rozhovor o oživlé legionářské výstavě na kolejích s tajemníkem projektu Legie 100

Vylodění u Gallipoli 1915-1916
Dohodové státy se roku 1915 pokusily vyřadit z boje tureckého soupeře. Jak probíhala do té
doby největší obojživelná operace dějin?

Řád Marie Terezie
Nejslavnější rakousko-uherský řád platil za vstupenku do exkluzivní společnosti odvážných
aristokratů

Císařovy vrtulníky
První funkční stroj s koncepcí letu dnešních vrtulníků vznikl v někdejší podunajské monarchii

Evropa 1915
Alegorická mapa výstižně charakterizující mocenské záměry jednotlivých evropských států ve
druhém válečném roce

Těžká houfnice M16
Císařská armáda získala do svého arzenálu nejen ničivé škodovácké moždíře, ale také povedenou houfnici velké ráže

Vojákovo zdravotní poučení
Dobová armádní příručka prolamující velké společenské tabu v oblasti bezpečného sexu

Souboj v oblacích
Duel britského zastaralého konceptu RAF F.E.2 proti modernímu Albatrosu D má překvapivé rozuzlení

Vzduchem do Přemyšlu 1914-1915
Blokáda rakouské pevnosti v Haliči ze strany carského vojska dala vzniknout křehkému leteckému mostu

Monitory na Dunaji
Vznik, vývoj i bojová historie skromné, leč účinné říční flotily císaře pána

Legionář Rudolf Medek
Portrét romantického básníka, schopného velitele i známé postavy prvorepublikového Československa

Portugalci ve válce 1916-1918
Jak si vedla armáda malé a zároveň chudé země z Pyrenejského poloostrova v prvoválečných
bojích?

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)