I. světová 5/2016

Rakousko-uherští Stosstruppen
Témata z aktuálního čísla: 
  • Stosstruppen
  • Mládí generálů třetí říše
  • Francouzský obranný systém
  • Poválečné osudy legionářů
  • Eskadra Lafayette


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Stosstruppen
Také rakousko-uherská armáda disponovala elitními úderníky, v jejichž řadách sloužilo mnoho mužů ze zemí Koruny české

Winchester M1895 vs. Gewehr 88
Duel americké opakovačky s německou komisní puškou

Pjotr Nikolajevič Wrangel (1878–1928)
Portrét jednoho z bělogvardějských vůdců, jenž odolával bolševikům až do podzimu 1920

Turecký nájezd na Suez 1915
Počátkem roku 1915 se pokusila osmanská armáda obsadit strategicky důležitý průplav

Bulharsko ve Velké válce
Jaké motivy přivedly tento balkánský stát do tábora centrálních mocností? A jací byli Bulhaři spojenci?

Mládí generálů třetí říše
Medailonky čtyř významných představitelů hitlerovského Německa, kteří získávali první zkušenosti za Velké války

Čs. legionáři v Rusku
Unikátní kolorovaná fotografie našich dobrovolníků z dob, kdy ovládali transsibiřskou magistrálu

Francouzský obranný systém
Jak se připravovala země galského kohouta na další konflikt s Německem a jakou úlohu měly sehrát betonové pevnosti?

SMS Königsberg
Německý korzár dlouho odolával nepříteli ve svém pralesním úkrytu. Jeho posádka nesložila zbraně, ani když šlo plavidlo ke dnu

Poválečné osudy legionářů
Po svém návratu do vlasti se čs. dobrovolníci zapojili do budování republiky, avšak osud si s nimi i nadále zahrával

Chlebový mír na Ukrajině 1980
Mír centrálních mocností s Ukrajinou měl zajistit dodávky potravin pro hladovějící poddané obou císařů

Námořník c. a k. válečného loďstva
Jakou výstroj a výzbroj potřebovalo mužstvo ke své službě na rakousko-uherských válečných lodích?

Eskadra Lafayette
Ještě před vstupem Spojených států do války se do konfliktu zapojila hrstka neohrožených indiánů v oblacích

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)