I. světová 5/2017

Bojovali za cara: Bělogvardějci
Témata z aktuálního čísla: 
  • Jak mobilizovalo Rakousko-Uhersko
  • Boj za cara
  • Šedesát sestřelů Raymonda Collishawa
  • těžká 42cm houfnice Škoda
  • Unikátní vyzvednutí ponorky F-4

 


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Bělogvardějci
Bílé síly ohrožovaly bolševický režim v jeho počátcích, proč ale nakonec nedokázaly rudé porazit?

Fyzická zranění i duševní poruchy
Během první světové války utrpělo zranění téměř 23 milionů vojáků a další statisíce postihly rozličné psychické problémy

Češi v 10. bitvě na Soči 1917
Během italské ofenzivy se vyznamenali v okolí vesnice Hudi Log také pluky zformované v českých zemích

Helmy centrálních mocností
Hlavy německých i rakousko-uherských vojáků chránily v průběhu války rozličné typy přileb

František Ferdinand d'Este (1863–1914)
Jaký byl ve skutečnosti muž, jehož zavraždění v Sarajevu se stalo záminkou k rozpoutání světového konfliktu?

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i našich zemí

Ztráty centrálních mocností
Kolik vojáků ztratila ve světové válce německá císařská armáda a její spojenci?

Čs. legionáři na ústupu ze Srbska
Strastiplné cesty skrze albánské hory se v tuhých mrazech a o hladu účastnili také pozdější čs. dobrovolníci

Zajatci v Josefově
Východočeská pevnost se koncem léta 1914 proměnila v zajatecký tábor, v němž v následujících letech živořily tisíce Rusů

Turecké loďstvo
Válečná flotila osmanské říše představovala zajímavou směsici nových i beznadějně zastaralých plavidel

Zázemí německé armády
Série fotografií nabízí unikátní pohled na císařské vojáky v době odpočinku i služby v zápolí

Gruzínští Chevsurové
Zakavkazský kmen, jenž v roce 1915 sestoupil z hor, aby bojoval za ruského cara, vypadal jako vystřižený z doby vrcholného středověku

„Rakušáci“ v československé armádě
Jakou šanci prosadit se měli ve vojsku mladé republiky důstojníci, kteří strávili celou válku v rakousko-uherské uniformě?

Boje v Německé jihozápadní Africe
Nepočetné císařské jednotky musely v letech 1914–1915 čelit zdrcující přesile nepřítele

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)