I. světová 6/2015

Verdunský mlýnek na maso
Témata z aktuálního čísla: 
  • Stravování na frontě
  • Francouzské ruční granáty
  • Neutrální Švýcarsko
  • Nositelé Viktoriina kříže
  • Děti a válka


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Verdun 1916
Krvavá bitva, která stála Němce a Francouze dohromady 700 000 padlých a raněných

John Joseph Pershing (1860–1948)
Vojenská kariéra velitele amerického expedičního sboru v Evropě

Stravování na frontě
Jak se armády staraly o žaludky svých vojáků?

Válka v Africe
V boji o kolonie na černém kontinentu si vojáci císaře Viléma II. vedli velmi dobře

Čs. legie a sport
Naši legionáři považovali sportovní aktivity nejen jako způsob trávení volného času, ale také jako fyzickou přípravu k boji

Antonina Tichonovna Palšina (1897–1992)
V přestrojení za muže bojovala na kavkazské a haličské frontě

Francouzské ruční granáty
Jak o používání těchto zbraní informoval dobový tisk? 

Děti a válka
Válečné strádání se bohužel nevyhnulo ani těm nejmenším 

Neutrální Švýcarsko
Armáda a politika alpské země v letech 1914–1918

Hydroplány u Ancony 1916
Duel mezi rakousko-uherskými a italskými letci nad Jaderským mořem

Nositelé Viktoriina kříže
Příběhy statečných vojáků, nositelů nejvyššího britského vojenského vyznamenání

Dobročinné zatloukání hřebíků
Jeden ze způsobů, kterým rakousko-uherský stát od svých občanů získával peníze pro rodiny
padlých

Frontové naslouchadlo
Snímek zachycující pozoruhodný způsob detekce pohybu nepřítele

HMS Agincourt a HMS Erin
Osudy dvou válečných plavidel, která Velká Británie zabavila sultánovi

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)