I. světová 6/2016

Zákeřné plamenomety
Témata z aktuálního čísla: 
  • Plamenomety
  • Sabotáže v USA
  • Cesta Polska k samostatnosti
  • Ruští důstojníci mezi legionáři
  • Počátky námořního letectva


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Plamenomety
Vývoj a taktika nasazení bojových prostředků, které vzbuzovaly hrůzu mezi obránci zákopů

Turecké aktivity v Persii
Na území dnešního Íránu se za Velké války rozhořel vražedný boj mezi vojáky osmanského impéria a carské říše

Karl Teichmann (1897–1939)
Portrét c. a k. pilota pocházejícího z českých zemí, který nad italskou frontou vybojoval pět vzdušných vítězství

Sabotáže v USA
Ještě před vstupem Spojených států do války zde císařští špioni provedli sérii diverzních akcí

Německá invaze do Belgie 1914
Proti valící se vilémovské mašinerii stála na počátku konfliktu v cestě slabá, zato odhodlaná armáda

Kuriózní fotografie
Některé snímky, jež vznikly v období 1914–1918 na frontě či v zázemí, dnes působí úsměvně

Cesta Polska k samostatnosti
Nezávislost našich severních sousedů pomáhali vybojovat dobrovolníci na obou stranách fronty

Britské puškové i ruční granáty
Kudy se ubíraly cesty vývoje tohoto masově rozšířeného bojového prostředku v armádě Jeho Veli-
čenstva?

Ruští důstojníci mezi legionáři
Velitelé vzešlí z carského vojska doprovázeli čs. dobrovolníky od počátků České družiny až do
osvobozené vlasti

Osmanské řády a vyznamenání
Turečtí vojáci i jejich spojenci mohli za projevenou odvahu získat celou řadu zajímavých dekorací

Počátky námořního letectva
Složitá cesta od pontonových tendrů až k první letadlové lodi

Berlínsko-bagdádská dráha
S jakými cíli probíhala výstavba této strategické železniční tepny a jakou roli nakonec sehrála za války?

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)