I. světová 6/2017

Obrněné automobily
Výběr z obsahu: 
  • Obrněné automobily
  • Těžká služba na ponorce
  • Legionářské shrabky
  • Voják Jeho Veličenstva
  • Desátník bosensko-hercegovské pěchoty


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Obrněné automobily
Osvědčily se během války kolové obrněnce? Jakým prošly v letech 1914–1918 vývojem a na kterém bojišti našly největší uplatnění?

Z lístků polní pošty
Nahlédněme do korespondence vojáků, která představovala jediný způsob komunikace s domovem

Rumunské tažení 1916–1917
Centrální mocnosti zlomily odpor malého balkánského království během několika měsíců

Těžká služba na ponorce
Ponorné čluny představovaly jak smrtící past pro posádku, tak i efektivní bojový prostředek

Neznámá technika i výzbroj
Celá řada zbraní zažila během Velké války svou premiéru, ne všechny však byly úspěšné

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i našich zemí

10cm houfnice M1914
Přehledný popis rakousko-uherského kanonu na dobové fotografii

Legionářské shrabky
Známé i neznámé aspekty ze života čs. zahraničního vojska

Logistické zabezpečení
Jakým způsobem probíhala doprava nezbytné munice či potravin císařským vojákům na těžko přístupné italské frontě?

Voják Jeho Veličenstva
Přehledná grafika přiblíží některé aspekty služby britského „Tomíka“

Pozorovací balony
Muži v proutěných koších vznášejících se vysoko nad zákopy sledovali nepřátelskou činnost, řídili
dělostřeleckou palbu a stávali se častým terčem stíhačů

Desátník bosensko-hercegovské pěchoty
Jakou výstrojí a výzbrojí se odlišovali Bosňané od ostatních habsburských pěšáků?

Rakušané na západní frontě
Je málo známou skutečností, že ve Francii a Belgii s úspěchem válčily rakousko-uherské moždíře i čtyři pěší divize

Dudáci v zákopech
V některých útvarech britské armády sloužili odvážní muži, kteří vyráželi do pole s nezvyklým
„bojovým prostředkem“ – dudami

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)