I. světová 6/2018

Soumrak kavalerie
Témata z aktuálního čísla: 
  • Soumrak jezdectva
  • Legionáři-dobrodruhové
  • Zákopové systémy
  • Rakousko-italská fronta
  • Rakouská zeměbrana


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Soumrak jezdectva
Velká válka se svými kulomety a masivním dělostřelectvem znamenala defi nitivní konec velkolepých útoků kavalerie

Život dělníků
Ze statisíců zaměstnanců rakousko-uherských továren se prakticky přes noc stali vykořisťovaní nevolníci

Legionáři-dobrodruhové
Neuvěřitelné příběhy čs. dobrovolců z ruského bojiště i celého světa

Bitva o Delville Wood 1916
Během krvavého střetu o nepříliš významný kus lesa se vyznamenala jihoafrická brigáda

Rakousko-uherská kontrarozvědka
Jak bojovali s nepřítelem a jakých úspěchů dosáhli lovci špionů podunajské monarchie?

Rolls-Royce Mk I 
Britský obrněný automobil na přehledné grafice

Alexej Alexejevič Brusilov (1853–1926)
Autor slavné ofenzivy ruské armády z léta 1916 patřil k nejúspěšnějším carským vojevůdcům

USS Recruit
Uprostřed New Yorku vyrostla za války dřevěná bitevní loď, která měla nalákat k námořnictvu další rekruty

Zákopové systémy
Na všech frontách Velké války vybudovali vojáci rozsáhlé sítě polního opevnění, jakými se ale při stavbě řídili pravidly?

Sopwith Dolphin
Téměř zapomenutá stíhačka britského letectva se pyšnila úctyhodnou výzbrojí i velkým dostupem

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i našich zemí

Rakousko-italská fronta
Série fotografií z bojiště, na němž v letech 1915 až 1918 prolévali svou krev i naši předkové

Rakouská zeměbrana
Jakým vývojem prošel před válkou Landwehr a skutečně se jednalo o horší vojáky, než byli příslušníci společného vojska?

Ponorková třída Bars
Ruské ponorné čluny se během Velké války až na pár výjimek neuvedly v příliš dobrém světle

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)