I. světová 6/2019

Rakouská generalita
Témata z aktuálního čísla: 
  • Rakousko-uherská generalita
  • Minérská operace v Karpatech
  • Čs. legionáři na Sommě
  • Britské střední tanky
  • Emancipace žen

Rakousko-uherská generalita
Naše předky vedli do války neschopní diletanti, ale také zkušení stratégové

Leninův vlak
Jak probíhala cesta bolševického vůdce ze Švýcarska přes Německo a Švédsko až do Petrohradu?

Replika Fokkeru D.VIII
Rozhovor s Vladislavem Baldou, jenž si ve své dílně postavil kopii německé stíhačky

Minérská operace v Karpatech 1915
Uherskému ženistovi se podařilo vyhodit do vzduchu kopec protkaný nepřátelskými zákopy

Husarský gardový pluk
Jak si vedla v boji tato elitní jednotka ruských carů?

Výstava kořistní techniky 1915
Ojedinělá fotografi e zachycuje německý letoun Taube v obležení Pařížanů 

Čs. legionáři na Sommě 1916
Naši předkové se vyznamenali během obrany vesnice Belloy-en-Santerre

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i našich zemí 

Britské střední tanky
Do obrněnců Medium Mark B, C a D vkládal Londýn velké naděje, do Velké války ale už nezasáhly

Ponorka Monge 1915
Francouzský podmořský člun šel ke dnu poté, co jej taranoval c. a k. křižník Helgoland

Emancipace žen
Příslušnice něžného pohlaví se během války zapojily do těžkého průmyslu, ale i do boje po boku mužů

Krojovaná uniforma
Vojáci Slovácké brigády měli oblékat stejnokroj vycházející z jihomoravských tradičních oděvů

Bernard Freyberg (1889–1963)
Příběh muže, jenž sbíral medaile i zranění jako na běžícím pásu

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)