Bojovali v c. a k. armádě

Knižní edice I. světová
Výběr z obsahu: 
  • První letecké eso z českých zemí
  • Láska až za hrob
  • Češi u císařského válečného loďstva
  • Na křídlech Velké války
  • Vojevůdci c. a k. vojska


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Rakouské jednotky v českých zemích
Mapa rozmístění jednotlivých císařských pluků a praporů na území dnešní České republiky

Pod prapory monarchie
Dlouhé dějiny císařské armády, která se během 19. století proměnila v moderní bojovou sílu

Láska až za hrob
Když se rodiče v severomoravské obci Tichá dozvěděli o smrti syna Vojtěcha, uskutečnili nevídanou cestu: vydali se pro jeho tělo až na východní frontu

Mannlicher versus Mosin
Duel opakovacích pušek z arzenálu carského Ruska a rakousko-uherské armády

Život vojenský, život veselý?
Praktické fungování c. a k. armády, tedy vývoj její struktury i systému doplňování mužstva či důstojnictva. Jak vnímali své vojsko obyvatelé podunajské monarchie?  

První letecké eso z českých zemí
Portrét Jindřicha Kostrby, úspěšného aviatika české národnosti

Feldpostky
Ukázky vtipných, dojemných i propagačních pohlednic rakousko-uherské armády z časů Velké války

Vojevůdci c. a k. vojska
Portréty nejvyšších císařských armádních generálů, již vedli své muže na všechna prvoválečná bojiště

Češi u císařského válečného loďstva
V habsburské monarchii sloužili členové vnitrozemského národa po tisících jak u námořnictva, tak ponorek či námořního letectva

Zajetí v Turkestánu
Jak se žilo vojákům císaře pána, kteří padli do ruského zajetí a následně putovali do táborů ve středoasijském Turkestánu?

Knížecí gardisté
Z hloubi raného novověku přežila až do čtyřicátých let 20. století specifi cká jednotka, jež svým charakterem odpovídala ochrance dnešních VIP osobností

Čeští aviatici habsburské monarchie
Podle nejnovějších výzkumů našinci prokázali letectvu podunajské monarchie skvělou službu

Na křídlech Velké války
Okolorovali jsme pro vás jeden z dobových snímků vynikajících českých letců

Nešťastní císařovi kanonýři
Rakousko-uherská artilerie nevstupovala do prvoválečného konfliktu v nejlepší kondici. Přinášíme přehled nejčastěji užívaných děl

Zpět na Knižní edice I. světová