V poli neporažená německá armáda

Knižní edice I. světová
Výběr z obsahu: 
  • Od královského vojska k německé branné moci
  • Zákopník u Messines 1917
  • Zákopové městečko
  • Císařovy podmořské čluny
  • Minomety v zákopech


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Císařství a jeho armáda
Vojensko-politický vývoj sjednocené hohenzollernské říše 1871–1918

Od královského vojska k německé branné moci
Vývoj ozbrojených složek na území pruského státu, tradičního základu pozdějšího císařství

Život v chudnoucím zápolí
Jak silně dopadala dohodová kontinentální blokáda na bedra německých civilistů?

Důstojník na západní frontě
Figurant – poručík doplňovacího praporu pěšího pluku č. 63 ve Francii 1916

Letecká esa mezi stíhači
Osudy letců Luftstreitkräfte, jimž se podařilo dosáhnout z některého ze známých prvenství

Radost z přicházející války
Kde a proč se vzalo téměř jednomyslné nadšení, které na počátku konfl iktu doslova zaplavilo ulice německých měst?

Colt versus Luger
Duel legendárních samonabíjecích pistolí, v podobě amerického Coltu M1911 a německé P.08

Krach vizí admirála Tirpitze
Co způsobilo, že britsko-německé námořní soupeření skončilo úplnou porážkou císařské strany?

Zákopník u Messines 1917
Obrazová encyklopedie přibližující muže, k jejichž úkolům patřila výstavba polních objektů

Císař Vilém II.
Portrét kontroverzního panovníka sestavený z různých úhlů pohledu přináší překvapující závěry

Dobrovolnické jednotky freikorpsu
Ultrakonzervativní ozbrojené sbory sehrály v rozvráceném Německu významnou, avšak krvavou roli

Týlová podpora frontových jednotek
Logistické podpora vojsk v poli prošla do začátku Velké války revoluční proměnou

Mise křižníku Emden
Korzárská akce německých „pirátů-gentlemanů“ řádně zaměstnala silné dohodové loďstvo

Zákopové městečko
Dobová fotografi e znázorňující různorodé prostředí německého obranného uzlu

Somma 1916
Vilémovská armáda čelila během dohodové letní ofenzívy modernizovanému dělostřelectvu i zbrusu novým tankům

Spad versus Fokker
Duel nejpovedenějších stíhaček celé války; francouzského SPADu XIII a německého Fokkeru D.VII

Bitva u Tannenbergu
Prvního velkého vítězství na východní frontě dosáhli Němci i v početním oslabení

Umění propagandy
Tisk vilémovské říše otiskl během války celou řadu obrázků na podporu morálky v poli i zázemí

Císařovy podmořské čluny
Přehled tříd bojově nasazených německých ponorek i jejich stručný technický popis

Frontová každodennost
Život běžného vojáka na frontě provázel boj s nepřítelem, počasím, terénem i vlastní psychikou

Proměna polní armády
Německé prvoválečné vojsko zavedlo množství moderních zbraní a narostlo do nebývalé šíře

Kořistní obrněnci
Vilémovská armáda provozovala více trofejních obrněnců, než těch z domácí produkce

Muži v modrém
Životní i válečné osudy nejdůležitějších admirálů německé Hochseefl otte

Umrlčí lebky
Později neblaze proslulý symbol nosili na uniformách již pruští vojáci napoleonské éry

Přízrak pařížského děla
Gigantický kanón z Kruppovy dílny rozséval hrůzu a smrt až ve francouzské metropoli

Granátník u Monte Matajur
Vojáci bojující granáty tvořili v pozdějších fázích bojů nedílnou součást družstev německé pěchoty

Minomety v zákopech
Německá armáda zavedla velké množství různých zbraní střílejících horní skupinou úhlů

Úderníci na čele útoku
Oddíly Sturmtruppen prorážely nepřátelské linie v malých, ale po zuby ozbrojených komandech

Zpět na Knižní edice I. světová