Carská armáda

Knižní edice I. světová
Výběr z obsahu: 
  • Ruská armáda před rokem 1914
  • Obrněné vlaky
  • Ruská garda
  • Zajatecké lágry
  • Carské vzdušné síly


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Východní fronta
Přehledná mapa bojiště, na němž v letech 1914–1917 krváceli a umírali vojáci cara Mikuláše
i prozatímní vlády

Ruská armáda před rokem 1914
Jakými změnami prošlo carovo vojsko před světovým konfliktem a s kým Rusové zkřížili zbraně v letech 1848–1914?

Předválečná diplomacie
Východní velmoc musela urazit dlouhou cestu, aby se z evropského „vyvrhele“ stala váženým členem Dohody

Propaganda
Také na obyvatele carovy říše dennodenně působily pestrobarevné plakáty vykreslující vlastní vojáky v tom nejlepším světle

Bitva u Lipjag 1918
Vítězství legionářů nad bolševiky u železniční stanice Lipjagy je dodnes považováno za obrovský úspěch našich dobrovolníků

Mikuláš II. (1868–1918)
Poslední ruský panovník ztratil během Velké války respekt, trůn a nakonec i život

Obrněné vlaky
Pancéřovaná a po zuby ozbrojená monstra na železnicích představovala jednoduchý prostředek
k ovládnutí a kontrole rozlehlých území

Expediční sbor ve Francii
Tisíce ruských vojáků odjely bojovat na západní frontu, kde si vysloužily pověst tvrdých válečníků

Ruská garda
Carovy elitní oddíly se vyznamenaly na bojišti, ale sehrály také důležitou roli během únorové revoluce

Tažení na západ 1914
Jak si vedla ruská armáda v prvním válečném roce?

Zajatecké lágry
V ruských táborech skončily během první světové války statisíce vojáků centrálních mocností

Carské vzdušné síly
Východní velmoc disponovala v srpnu 1914 početně silným, avšak zastaralým letectvem

Mikuláš II. při manévrech
Dobové snímky ruského panovníka a jeho vojáků

Zpět na Knižní edice I. světová