Zrod čs. armády

Knižní edice I. světová
Výběr z obsahu: 
  • Zrod vojenské správy
  • Vznik čs. letectva
  • Počátky útočné vozby
  • Výcviková činnost
  • Gajdova aféra


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Zrod vojenské správy 1918
Trnitou cestu utváření vojenských úřadů završil vznik Ministerstva národní obrany

Obsazování pohraničí 1918
Ne všechny kouty pozdějšího Československa měly ze vzniku nového státu takovou radost

Kolkování uniforem
Vojáci bojující za mladý stát potřebovali odlišit své uniformy od stejnokrojů staré armády

Pozvánka na výstavu
Košické muzeum nabízí návštěvníkům exkurzi do bouřlivé doby vzniku republiky

Vznik čs. letectva
Naše vzdušné síly se zpočátku spoléhaly na bývalé piloty zaniklé monarchie i její stroje

Pěchotní zbraně
S jakou výzbrojí přicházeli do styku vojáci mladého Československa?

Josef Svatopluk Machar (1864–1942)
Prvním generálním inspektorem čs. armády se stal básník a fejetonista

Oslavanské povstání 1920
Rebelující dělníky nedaleko Brna muselo pacifi kovat až naše vojsko

První uniformy
Stejnokroje čs. armády našly inspiraci na západě

Počátky útočné vozby
Od obrněných vozidel přes francouzské tanky až po kolohousenku

Bohumil Landa (1896–1940)
Medailonek muže, který sloužil v habsburském i republikovém letectvu a padl na počátku druhé světové války

Cizí vojska 1918
Proč maďarské a rakouské jednotky nezasáhly proti vyhlášení čs. státu?

Výcviková činnost
Neodmyslitelnou součástí vojenského života se po náročné unifikaci armády staly manévry

Námořní síly
Pod čs. vlajkou ve 20. letech operovalo na Dunaji také několik bojových plavidel

Sedmidenní válka 1919
V krátkém konfl iktu o Těšínsko vybojovali naši vojáci přesvědčivé vítězství

Volkswehr
Rakouské bojůvky se na přelomu let 1918 a 1919 snažily připojit některé části jižní Moravy k Vídni

Gajdova aféra 1926
V polovině 20. let otřásal republikou skandál kolem hrdiny ruských legií

Plán B
Během polsko-sovětské války se generálové čs. armády připravovali na možnou bolševickou invazi přes Karpaty

Mobilizace 1921
Spojenecký pakt směřoval proti revizionistickým snahám Rakouska a Maďarska

Aliance s Francií
Paříž počítala ve svých protiněmeckých plánech s Československem, a tak k nám vyslala vojenskou misi

Vyznamenání a řády
Jaké dekorace byly určeny pro odvážné bojovníky za čs. nezávislost?

Pýcha armády
Výzbroj dělostřeleckých jednotek tvořily špičkové zbraně z plzeňské Škodovky

Alois Podhajský (1864–1946)
O vznik republikánské armády se zasloužil také tento císařský generál

Výstrojní všehochuť
Vojáci republiky zpočátku fasovali různorodou směsici – od rakouských sumek až po americké torny

Nástupové plány
Ministerstvo národní obrany promýšlelo všechny možné scénáře konfliktů s našimi sousedy

Války s Maďarskem 1918–1919
V prvních měsících existen-ce ČSR sváděli naši vojáci krvavé boje o Slovensko

Zpět na Knižní edice I. světová