Největší bitvy

Knižní edice I. světová
Výběr z obsahu: 
  • Místa největších bitev Velké války
  • Největší vojevůdci Dohody
  • Čs. dobrovolník s chauchatem
  • Střetnutí u Terronu
  • Námořní bitva u Jutska


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Místa největších bitev Velké války
Velkolepé střety, které stály životy statisíce mužů, se odehrávaly v Evropě i v dalších koutech světa

Boje u Passchendaele
Boj kanadských vojáků proti odhodlanému nepříteli i všudypřítomnému bahnu

Mezopotámské tažení
Zprvu bezproblémový postup britské královské armády na Bagdád se u Kut-al-Amary proměnil
v tragédii

Největší vojevůdci Dohody
Medailonky pětice generálů, kteří vedli své muže ke konečnému vítězství ve Velké válce

Sočská fronta
Většina italských pokusů o prolomení rakousko-uherské obrany na řece Isonzo skončila naprostým fiaskem

Pěchotní taktika
Příprava c. a k. pěšáka odpovídala zkušenostem z válek 19. století a po roce 1914 musela reagovat na příchod moderního konfliktu

Čs. dobrovolník s chauchatem
Do výzbroje našich legionářů se dostala zbraň, jež neblaze proslula jako „nejhorší kulomet všech dob“

Dobré Pole
Poslední větší střetnutí bulharské armády se silami Dohody, jež vedlo k defi nitivnímu zhroucení soluňské fronty

Taktika leteckého boje
Jak se vyvíjely bojové metody pilotů stíhaček a jakým způsobem je ovlivnila nová stíhací letadla?

Střetnutí
u Terronu
Na podzim 1918 zasáhla do bojů na západní frontě také samostatná čs. brigáda

Osmanský úder na Sarikamiš
Tisíce tureckých vojáků nalezly na přelomu let 1914 a 1915 smrt v mrazivé náruči Kavkazu

Černý den britské armády
Úvodní útok bitvy na Sommě přinesl královské armádě nejhorší ztráty za celou válku

Každodennost na italském bojišti
Dobové snímky dokumentují, co dělali rakouští vojáci ve vzácných chvílích, kdy utichly zbraně

Námořní bitva u Jutska
Na přelomu května a června 1916 došlo k velkolepému střetnutí bitevních lodí v Severním moři

Boj o Mylhúzy
Francouzská armáda napochodovala v srpnu 1914 přímo do německé pasti

Deník z Velké války
Pomocí zápisků Františka Kubíka přiblížíme, jak vnímal bitevní vřavu obyčejný český pěšák

Císařský průlom u Gorlice
Vojska centrálních mocností uštědřila na jaře 1915 v Haliči drtivou porážku carským armádám

Obraz bitvy v médiích
Tisk se snažil svým čtenářům přiblížit krvavé boje pomocí fotografií a dobových kreseb

Vylodění na Gallipoli
Obojživelná operace v Dardanelách představovala největší vojenskou akci Dohody v roce 1915

Generálové ústředních mocností
Přestože tito muži patřili na sklonku roku 1918 mezi poražené, zapsali se nesmazatelně do dějin

Britský úder na Tangu
Královský expediční sbor utrpěl ostudnou porážku od domorodého vojska vedeného hrstkou
německých kolonistů

Kerenského ofenziva
Prozatímní vláda spustila v létě 1917 poslední ruskou operaci, jež rozhodla o osudu východní fronty i celého impéria

Soumrak pevností
Boje první světové války jasně ukázaly klesající význam mohutných železobetonových fortů v novodobém konfliktu

Legionáři u Bachmače
Jak probíhala bitva o tento železniční uzel mezi čs. dobrovolníky a postupujícími Němci?

Protiútok u Verdunu
V říjnu 1916 zahájili Francouzi drtivý protiúder, kdy vyrvali z císařských rukou většinu okupovaného území

Letecké zápolení nad Sommou
Jednu z největších bitev první světové války doprovázely také zuřivé vzdušné souboje nad bojištěm

Zpět na Knižní edice I. světová