Nejslavnější velitelé

Knižní edice I. světová
Výběr z obsahu: 
  • Proměny myšlení generálů
  • Konference v Chantilly
  • Franz Conrad von Hötzendorf
  • John Pershing
  • Sociální původ vojevůdců


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Proměny myšlení generálů
Velká válka kladla na generály úplně jiné požadavky než konflikty 19. století

Kornilov na útěku 1916
Ruský generál uprchl ze zajetí za pomoci českého lékárníka

Helmuth von Moltke
Náčelník německého generálního štábu musel skončit po porážce na Marně z konce léta 1914

Polní maršálové
Kolik bylo v jednotlivých zemích polních maršálů a jaké měli výložky?

Radola Gajda
Portrét jednoho z nejschopnějších vojevůdců čs. legií

Konference v Chantilly
Setkání důstojníků a diplomatů měla koordinovat operace jednotlivých států Dohody

Hugh Trenchard
Jeden z otců Royal Air Force strávil ve velitelských funkcích Královského letectva téměř celou válku

Každodennost
Jak se generálové stravovali, kde na frontě spali a jaký měli plat?

Franz Conrad von Hötzendorf
Rakousko-uherský náčelník generálního štábu bývá označován za jednoho z hlavních viníků války

První tankoví velitelé
Průkopníci nové zbraně museli vymyslet zcela nové taktické postupy

John Pershing
Legendární vojevůdce je jedním ze dvou Američanů, kteří obdrželi hodnost generál armád

Lev od Soči
Unikátní snímek z portrétování jednoho z nejlepších habsburských velitelů

Luigi Cadorna
Italský vojevůdce nedokázal během jedenácti krvavých bitev prorazit rakousko-uherskou frontu

Panovníci a prezidenti
Jakou roli sehrály v plánování vojenských operací hlavy jednotlivých států?

Padlí generálové
Nepřátelská palba stála životy také mnoho nejvyšších důstojníků

Franz Schöbl
Nositel rytířského kříže Vojenského řádu Marie Terezie velel čs. silám v bojích proti Maďarům na Slovensku

Císař na frontě
Série fotografií zachycuje Karla I. během jeho častých návštěv svých vojáků přímo v zákopech i v zázemí

Sociální původ vojevůdců
Muži stojící v čele statisícových armád pocházeli ze všech vrstev společnosti

Ferdinand Foch
Francouzský maršál stanul v závěru války v čele všech dohodových armád

Generál pěchoty Können-Horák
Kabinetní fotografi e neznámého velitele s přehlednou grafi kou popisující jeho řády a vyznamenání

Poválečná obvinění
Když utichly zbraně, nejeden generál stanul v palbě kritiky kvůli tomu, že plýtval životy svých mužů

Peter Strasser
Velitele německé vzduchoplavby ve Velké Británii označovali jako vraha dětí

Rivalita na nejvyšších místech
Mezi veliteli jednotlivých mocností i mezi štábními důstojníky mnohdy panovaly vzájemné antipatie, které nejednou ovlivnily výsledky bitev

Neschopní generálové
Někteří velitelé zpackali vlastní ofenzivu natolik, že za nimi zůstaly stovky a tisíce padlých vlastních vojáků

Nikolaj Nikolajevič Duchonin
Ruského vojevůdce zavraždili po Říjnové revoluci rudí vojáci a námořníci

Zpět na Knižní edice I. světová