Nejslavnější jednotky

Knižní edice I. světová
Výběr z obsahu: 
  • Srbští četnici
  • Odstřelovači
  • Ženský prapor smrti
  • Barevné armády
  • Německé insignie


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jasta 11
Elitní němečtí stíhači se stali postrachem dohodových letců

1. jízdní pluk
Do jakých bojů se zapojili „jiskráci“ na Sibiři?

Srbští četnici
Obávané partyzánské jednotky vznikly dlouho před válkou a v letech 1914 a 1915 ztrpčovaly život rakousko-uherským vojákům

Petr Wrangel
Poslední bělogvardějský vůdce začínal vojenskou kariéru u jezdectva

Koloniální jednotky
Mocnosti nasadily do boje statisíce mužů pocházejících ze zámořských držav

Odstřelovači
Elitní střelci likvidovali důstojníky i řadové vojáky z velké vzdálenosti

369. pěší pluk
V rámci US Army sloužilo několik útvarů složených z Afroameričanů; k nejslavnějším patří „harlemští pekelníci“

Ženský prapor smrti
Ruská vláda se snažila oživit upadající morálku vojska nasazením vojákyň

Alpenkorps
Německá armáda zformovala první ryze horské jednotky až po vypuknutí války

Židovská legie
Dobrovolníci ze všech koutů světa položili základ budoucích sionistických ozbrojených sil 

Barevné armády
V rámci bělogvardějského hnutí sloužilo několik elitních jednotek, které se nazývaly podle svých velitelů

Flanderská ponorková flotila
Ponorné čluny malých rozměrů trápily Dohodu stejně jako jejich větší sourozenci

Sturmtruppen
Snímek zachycující elitní úderníky při odpočinku během bitvy u Caporetta

Lancashireský pluk
Ve slavném britském regimentu sloužil také J. R. R. Tolkien

Flik 1
V letecké setnině habsburských vzdušných sil působila i řada aviatiků z českých zemí

Německé insignie
Podle složitého systému se dala rozpoznat příslušnost k jednotce jen z barvy nárameníku či lemu uniformy

USMC
Námořní pěchota Spojených států se osvědčila během závěrečných bitev Velké války

Úderný prapor
V rámci čs. legií v Rusku byla zformována elitní útočná jednotka

Evzoni
Řečtí vojáci v tradičních uniformách jsou dodnes k vidění v Athénách

Schutztruppe
Domorodé jednotky verbované Němci dokázaly zle zatápět vojákům Dohody

Výkonnostní odznaky
Uniformy našich předků zdobily dekorace poukazující na jejich kvalifikaci

Oči boha války
Pozorovatelé a návodčí měli na starost, aby co nejvíce dělostřeleckých granátů zasáhlo svůj cíl

1. gardový pěší pluk
Na tradici vilémovských gardistů dnes navazuje Wachtbataillon

Útočný domobranecký prapor
Elitní čs. jednotka se do ostrého boje nakonec nedostala

Francouzská kavalerie
Země galského kohouta měla v létě 1914 desítky jezdeckých pluků. Jak si ve válce vedly?

56. squadrona
Podle legendy měli stíhači Jeho Veličenstva jediný cíl – ulovit „Rudého barona“

ANZAC
Protinožci patřili ke statečným, ale někdy příliš divokým vojákům

Zpět na Knižní edice I. světová