II. světová 11/2019

Tankisté Rudé armády
Témata z aktuálního čísla: 
  • Sovětští tankisté
  • Buchenwaldské hnutí odporu
  • Transport a péče o raněné
  • Polopás SdKfz 10
  • Po stopách války

Sovětští tankisté
Obrněné síly Rudé armády byly zpočátku války špatně vycvičené i zorganizované, postupně se z nich ale stala efektivní bojová síla

Duel: B-26 vs. Ki-49
Porovnání amerického a japonského středního bombardéru

George Marshall
Portrét generála, který se neproslavil na bojišti, ale od plánovacího stolu

4. čs. pěší brigáda u Hostýna  1945
Na samém konci války svedli Čechoslováci dramatický souboj s německou 153. pěší divizí

Encyklopedie
Velitel čety 1. čs. armádního sboru

Buchenwaldské hnutí odporu
V jednom z nejznámějších koncentračních táborů se zrodila specifi cká odbojová organizace

Baseballová výstroj amerických stíhačů 1943
Stíhací peruť námořní pěchoty 214 a její výměna sestřelů za čepice

Operace Agreement 1942
Britský nájezd na Tobruk skončil naprostou katastrofou

Transport a péče o raněné
Jak probíhala cesta zraněných vojáků z bojiště až do polní nemocnice?

Národně socialistický motoristický sbor
Organizace NSDAP, která měla pod palcem vše spojené s automobilovým provozem ve třetí říši

Výměna technologií mezi Německem a Japonskem
Jak fungovalo sdílení technických novinek mezi císařem a vůdcem?

Smrt na konci války 1945
Kteří nacističtí pohlaváři skončili svůj život v českých zemích?

Aktuality
Novinky a zajímavosti

Polopás SdKfz 10
Univerzální německý tahač, který se dočkal i několika bojových nástaveb

Po stopách války
Vydejte se na Maltu prozkoumat bývalé základny RAF a tamní muzea

Zpět na II. světová (extra VÁLKA)