II. světová 12/2016

Samochodky vs. panzery
Témata z aktuálního čísla: 
  • Sovětské samochodky
  • Kontroverzní odbojář Ctibor Novák
  • První sherman v německých rukou
  • Motocyklisté Wehrmachtu
  • Utajení géniové


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Sovětské samochodky
Taktika nasazení samohybných děl se v SSSR začala rozvíjet až během jejich prvního bojového vystoupení u Stalingradu

Duel: pěšáci v Normandii  1944
Jak si v tvrdých bojích ve Francii vedli příslušníci americké a německé pěchoty?

Kontroverzní odbojář Ctibor Novák
Švagr podplukovníka Josefa Mašína se proslavil zejména nastražením dvou bomb v centru Berlína

Služební revolvery
I když mohly bubínkové revolvery na frontách druhé světové války působit zastarale, nabízely svým uživatelům řadu výhod

Nagant v detailu
Víte, jakým způsobem se nabíjí legendární revolver M1895 Nagant?

Vylodění na Sicílii  1943
Operace Husky se stala prvním velkým útokem západních Spojenců na Osu přímo v Evropě

Aktuality
Novinky a zajímavosti

První sherman v německých rukou
Během bitvy v Kasserinském průsmyku ukořistili Němci první pojízdný M4 Sherman a podrobili jej náročným zkouškám

Stíhači z Tuskegee
Americká 332. stíhací skupina byla jedinou formací svého druhu s personálem tvořeným výhradně černošskými vojáky

Motocyklisté Wehrmachtu
Doktrína bleskové války stála za masivním využitím motorek v německé armádě

Encyklopedie
Německá motospojka na jaře 1945

Utajení géniové
Práce několika lamačů šifer patrně zkrátila válečné běsnění na pacifi ckém bojišti o řadu měsíců

Zápas o Podkarpatskou Rus  1944–1945
Mohla československá vláda na konci války znovu získat pod svou správu i Podkarpatskou Rus?

Partyzáni německým pohledem
Archivní dokumenty prozrazují, jak se nacistický režim vypořádával s činností partyzánů

Zpět na II. světová (extra VÁLKA)