II. světová 4/2018

Polní četníci Wehrmachtu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Feldgendarmerie
  • Bobrujská ofenziva 
  • Operace Jericho
  • První léta agenta A-54
  • Pozemní personál Luftwaffe


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Feldgendarmerie
Německé polní četnictvo zodpovídalo nejen za udržování kázně mezi vojáky, ale také pátralo po
dezertérech nebo partyzánech

Duel: Po-2 vs. Go 145
Taktiku rušivých nočních náletů uplatnilo na východní frontě poprvé sovětské letectvo, Luftwaff e ale nápad rychle převzala

Čechoslováci a stíhání nacistických zločinců 1945–1946
Potrestání německých zvěrstev se stalo jedním z hlavních témat poválečných let. V Československu hrál v tomto ohledu klíčovou roli generál Bohuslav Ečer

Bobrujská ofenziva  1944
U běloruského města Bobrujsk obklíčili rudoarmějci početné německé síly a zároveň si otevřeli cestu k osvobození Minsku

Aktuality
Novinky a zajímavosti

Operace Jericho 1944
V únoru 1944 se nad severní Francií odehrála odvážná akce RAF, která měla za cíl osvobodit odbojáře držené v amienské věznici

Zkáza Jagdtigeru 1945
Památka na neúspěšný protiútok tří jagdtigerů v německém Schwetzingenu

Boje říčních flotil
Během druhé světové války plnily říční válečné lodě spíše lokální, přesto však důležité úkoly

První léta agenta A-54 1936–1939
Byl Paul Thümmel superšpion, který pracoval pro první republiku, nebo jen vychytralý podvodník a provokatér Abwehru?

Japonské samohybky
Teprve během války si Japonci uvědomili potřebu moderních mechanizovaných sborů a začali vyvíjet nové generace obrněných vozidel

Vlajka
Organizace, která se stala jedním ze symbolů protektorátní zrady a kolaborace

Německé magnetické miny
Dobový dokument, který ukazuje způsob pokládání a princip fungování německých magnetických min

Pozemní personál Luftwaffe
Perfektní výkony stíhacích či bitevních es by nebyly možné bez podpory mechaniků či zbrojířů

Vyznamenání Rudé armády
Přehled nejčastějších dekorací, které bylo možné vidět na hrudích sovětských vojáků

Zpět na II. světová (extra VÁLKA)