II. světová 6/2020

Legendární ponorková esa
Výběr z obsahu: 
  • Nejlepší ponorkáři
  • The Ritchie Boys
  • Nabíjení železničního kanonu
  • Gersteinova zpráva
  • Čechoslováci nad Dieppe

Nejlepší ponorkáři
Co se skrývalo za úspěchy slavných kapitánů podmořských člunů?

Pattonovi zelenáči v Plzni 1945
Krátká druhoválečná historie americké 16. obrněné divize

Encyklopedie
Hodnosti Waffen-SS přehledně a jasně

Nikolaj Kuzněcov (1904–1974)
Po celou dobu druhé světové války stál v čele sovětského námořnictva jediný muž

The Ritchie Boys
Židovští uprchlíci z Německa a Rakouska ve zvláštních službách americké armády

Duel: M18 Hellcat vs. PzKpfw VI Tiger
Rychlost a mobilita proti odolnosti a mohutné výzbroji

Nabíjení železničního kanonu
Mohutné dělo 14-inch, Model 1920, plnilo úkoly v pobřežní obraně

Bitva u Raseiniai 1941
Velký tankový střet ze samého začátku operace Barbarossa

Gersteinova zpráva
Rozporuplný osud muže v uniformě SS, který se pokusil světu sdělit pravdu o holocaustu

Fotoeditorial
Zvířecí mazlíčci na frontě

Čechoslováci nad Dieppe 1942
Jak si vedli čs. stíhači během operace Jubilee?

Nasazení zastaralých zbraní
Na bojištích druhé světové války se objevila i archaická technika. Mnohdy ale dokázala překvapit

Po stopách války
Takzvaná Hitlerova dálnice měla spojovat Vratislav s Vídní. Dnes lze její zbytky nalézt při putování
Moravou

Zpět na II. světová (extra VÁLKA)