II. světová 6/2023

Skorzenyho lest v Ardenách
Výběr z obsahu: 
  • Spor o kříž
  • Rooseveltova flotila z třísek
  • Generál Leljušenko
  • Zapomenuté zbraně
  • Válečná činnost Rudolfa Slánského

Operace Greif 1944
Německý pokus o podporu ofenzivy v Ardenách rozsáhlou diverzní akcí skončil neslavně

Spor o kříž
Žulový památník ve tvaru Železného kříže nad obcí Kořenov budí kontroverze i po svém stržení

Ford GPA vs. VW 166 Schwimmwagen
Duel obojživelných terénních vozidel. Které bylo lepší?

Co neminout na YouTube?
Největší světová audiovizuální platforma nabízí řadu výborných kanálů zaměřených na vojenskou historii

Rooseveltova flotila z třísek
Jak se osvědčily malé stíhače ponorek a hlídkové lodě US Navy v boji proti U-Bootům?

Internační tábor v Rachově 1938–1939
Na konci roku 1938 vznikl na Podkarpatské Rusi jediný koncentrační tábor na tehdejším čs. území

Generál Leljušenko
Kudy vedla bojová cesta sovětského vojevůdce, který dorazil až do Prahy?

Výcvik pěchoty Jeho Veličenstva 1940
Příprava příslušníků Britského expedičního sboru na německou invazi

Operace Donnerkeil 1941
Akce, při níž Luftwaffe úspěšně kryla ústup válečných lodí Kriegsmarine z Brestu

Zapomenuté zbraně
Australský tank Sentinel AC1 přinesl několik inovativních řešení

Americká obrněná pěchota
Jaké taktické postupy využívaly mechanizované pěší prapory, které v boji podporovaly obrněnce US Army?

Fotoeditorial
Nahlédněte do útrob bombardérů od pilotní kabiny až po zadní střeleckou věž

Válečná činnost Rudolfa Slánského
Co dělal v letech 1939–1945 prominentní komunistický politik, který byl v roce 1952 popraven po zinscenovaném monstrprocesu

Nosiče náloží Goliath
Inovativní německá zbraň byla určena zejména k likvidaci bunkrů a obranných pozic nepřítele

Stíhací eskadra 77 nad Itálií 1943–1944
Na jižní frontě čelila JG 77 obrovské početní přesile britských a amerických strojů

Zpět na II. světová (extra VÁLKA)