II. světová 7-8/2013

Operace Barbarossa ve vzduchu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Operace Barbarossa ve vzduchu 1941
  • Invaze do Norska 1940
  • Zbrojováci a Československá zbrojní akce 1939–1945
  • Západní obrněná vozidla v Rudé armádě
  • Fungování pěchotních protitankových prostředků


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Operace Barbarossa ve vzduchu 1941
Po vypuknutí invaze do SSSR spočíval hlavní úkol Luftwaffe v útocích na sovětská letiště

Mauser Karabiner 98k vs. Mosin-Nagant 1891/30
Pušky, které používala většina pěšáků Wehrmachtu i Rudé armády

Letecké tarany 22. června 1941
Většinu z celkového počtu 600 taranů nad východní frontou provedli „Stalinští sokoli“ během prvních dvou let Velké vlastenecké války

Invaze do Norska 1940
Jak byla naplánována a jak proběhla první kombinovaná operace války?

Zoja Kosmoděmjanskaja (1923–1941)
Její násilná smrt z rukou německých okupantů dala vzniknout jedné z legend Velké vlastenecké války

KVH Wurm
Pražský klub vojenské historie se kromě čs. armády a vlasovců věnuje především německé pravidelné armádě

Lidový granátník
Obergefreiter (desátník) 18. granátnického pluku z 6. Volksgrenadier Division

Zbrojováci a Československá zbrojní akce 1939–1945
Proti nacistickému Německu nebojovali na bitevním poli, ale v továrních halách a u rýsovacích prken

Obrana a evakuace základny Hanko 1941
Základnu, kterou Sověti na Finsku získali po zimní válce, museli na podzim 1941 zase evakuovat

Západní obrněná vozidla v Rudé armádě
Britové a Američané dodali Sovětům během války tisíce tanků, obrněných vozidel a nosičů zbraní

Bersaglieri
„Ostrostřelci“ se od ostatních italských jednotek odlišovali především chocholem z kohoutího peří na helmách

Prostředky pěchotního protitankového boje
Jaké možnosti boje proti obrněncům přinesla pěšákům druhá světová válka?

Fungování pěchotních protitankových prostředků
Základ představoval vždy princip kumulativní nálože. Jak fungoval?

Zdravotnická a lékařská péče
Vojáci označení červeným křížem zachraňovali životy na všech bojištích druhé světové války

Zpět na II. světová (extra VÁLKA)