II. světová 9/2020

Waffen-SS Legie z východu
Výběr z obsahu: 
  • Východoevropané ve Waffen-SS
  • Hon na enigmu
  • Theodor Morell
  • Groupe Franc de Marine-Dunkerque
  • Lehký tank T-70

Východoevropané ve Waffen-SS
Co motivovalo Lotyše, Estonce nebo Ukrajince ke službě v Himmlerově armádě a nakolik šlo o skutečné dobrovolníky?

Partyzánský oddíl Olga 1944–1945
Skupina odbojářů se proslavila především zajetím německého generálmajora Dietricha von Müllera

Hon na enigmu
Šifrovací pomůcky na pokořených U-Bootech představovaly pro spojenecké námořníky cennou kořist

Duel: IMZ M-72 vs. BMW R75
Sovětský svaz i třetí říše využívaly na východní frontě početné motocyklové jednotky

Obrana letiště
Dobový dokument detailně popisuje možné způsoby obrany britských vojenských letišť

Theodor Morell
Portrét osobního lékaře Adolfa Hitlera

Mariňák a japonský chlapec 1945
Dojemný snímek z internačního tábora na Tinianu

Groupe Franc de Marine-Dunkerque 1944–1945
Představení jedné z nejexotičtějších jednotek, která kdy bojovala pod československým praporem

Svobodovci v bojích u Ostrožan 1944
Čs. vojáci a jejich podíl na korsuň-ševčenkovské operaci

Lehký tank T-70
Vrchol sovětských konstrukčních snah v kategorii lehkých obrněnců dorazil na bojiště relativně pozdě

Fotoeditorial
Snímky zachycující ústup polských jednotek přes takzvané Rumunské předmostí do Maďarska

Operace Paula 1940
Největší bombardovací akce Luftwaffe během tažení do Francie

Zpět na II. světová (extra VÁLKA)