II. světová Speciál jaro 2017

Evropa pod hákovým křížem
Témata z aktuálního čísla: 
  • Ve stínu německé orlice
  • Nezávislé Chorvatsko
  • Vlámové vs. Valoni
  • Stanné právo v protektorátu
  • Německé vykořisťování Evropy


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Ve stínu německé orlice
Přehledná mapa Evropy se znázorněním vojenských i civilních ztrát, které jednotlivé země utrpěly během německé nadvlády

Hitlerův Mnichov
Bavorská metropole byla často označována za srdce nacistické strany

Nucená práce
Pro německý válečný průmysl museli dřít do úmoru váleční zajatci, Židé, ale také nedobrovolní dělníci ze všech koutů Evropy

Klaus Barbie (1913—1991)
Životní osudy gestapáka, jenž měl na svých rukách krev stovek příslušníků francouzského odboje

Nezávislé Chorvatsko
Na jaře 1941 vznikl na troskách Jugoslávie stát, který stál po boku Říše až do května 1945

Göringovo kořistění
Říšský maršál nechvalně proslul sbírkou uměleckých děl, která neváhal krást po celé okupované Evropě

Německá propaganda
Nacistické plakáty vyzývaly ve všech obsazených zemích ke vstupu do Waffen-SS či k boji proti bolševismu

Vlámové vs. Valoni
Dvě nesmiřitelná etnika viděla v německé okupaci způsob, jak uzurpovat více moci na úkor svých rivalů

Anšlus Rakouska 1938
Připojení takzvané Východní marky představovalo jeden z prvních Hitlerových kroků, které zavlekly
Evropu do světové války

Stanné právo v protektorátu
V období od podzimu 1941 do léta 1942 rozpoutali Němci na našem území krvavý teror

Okupace Řecka
Helénské království okupovali během války kromě Němců také Italové a Bulhaři

Povstání v Sobiboru 1943
Na podzim 1943 se Židé z polského vyhlazovacího tábora odhodlali k zoufalé a zároveň odvážné akci

Obrazem
Obchod s potřebami na branný tábor Hitlerjugend ve Vídni

Hans Frank (1900—1946)
Byl pán Generálního gouvernementu neomezeným vládcem okupovaného Polska, či nastrčenou loutkou SS?

Atlantický val v Norsku
Němci v očekávání spojenecké invaze zbudovali na dlouhém norském pobřeží linii bunkrů vyzbrojených stovkami kanonů, které v ostrém boji nikdy nevystřelily

Německé vykořisťování Evropy
„Začlenění ekonomik okupovaných států do říšského hospodářství“ v praxi znamenalo krádeže surovin, zlatých rezerv i vybavení továren

Italská sociální republika
V posledních dvou letech války existoval na severu Apeninského poloostrova Mussoliniho loutkový stát

Nová Evropa
Nacisté se snažili starý kontinent přetvořit v souladu se svým zvráceným ideologickým konceptem

Město nad Seinou
Francouzská metropole se snažila uchovat si i přes všudypřítomné známky okupace svůj předválečný lesk

Okupovaná Ukrajina
Bývalou sovětskou republiku Němci bezostyšně vysávali, i když si byli dobře vědomi, že to bude
stát život statisíce obyvatel

Vichistická Francie
V neokupované části země galského kohouta existoval až do listopadu 1942 nezávislý stát, jehož představitelé však šli na ruku Říši

Dobové anekdoty
Obyvatelé okupované Evropy se za války bavili celou řadou vtipů, za něž však mohli zaplatit i svým
životem

Dánsko za války
V této skandinávské zemi panoval po většinu okupace poměrně klid, než vše ukončil nevinný telegram krále Kristiána X. adresovaný Hitlerovi

Konference ve Wannsee 1942
Nacistické špičky domlouvaly v přátelské atmosféře vyvraždění milionů Židů

Vidkun Quisling (1887—1945)
Jméno norského kolaboranta se již za války stalo synonymem spolupráce a podlézání nepříteli

Einsatzkommanda
V patách prvosledových jednotek Wehrmachtu postupovaly skupiny nacistických zabijáků

Germanizace Alsaska-Lotrinska
Na území, jež Němci považovali za historickou součást Říše, zahájili nacisté na jaře 1940 tuhé
poněmčování

Zpět na II. světová Speciál