II. světová Speciál léto 2014

Čechoslováci v bojích 2. světové války
Témata z aktuálního čísla: 
  • Samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii
  • Ženy v čs. jednotkách na východní frontě
  • Svobodovec v osvobozené vlasti
  • Pražské povstání
  • Čechoslováci v „exotických“ ozbrojených silách


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Český odboj v porovnání s Evropu
V čem měli odbojáři v protektorátu odlišné podmínky pro vnitřní odpor než Polsko, Francie, Jugoslávie a Sovětský svaz a jak jich využili?

Český a slovenský legion 1939
K místům, kde se začala psát historie čs. zahraničního odboje, patřil i polský Krakov.

Obrazová příloha
Stíhač Jan Truhlář utíkal do Francie přes Krakov, létal ale hlavně u RAF. Na dobových fotografiích vypadá i s přáteli sympaticky a vesele, jakoby válka ani nebyla

Místo boje proti Němcům – sovětské lágry
Proč a jak se občané Československa mohli ocitnout v pracovních táborech a co je tam čekalo?

Vznik 1. čs. divize ve Francii 1940
Nehledě na druhořadou výzbroj a výstroj si na frontě nevedla vůbec špatně

Čechoslováci ve francouzské cizinecké legii
Za druhé světové války v jejích řadách bojovali na obou stranách konfliktu

Alois Vašátko (1908–1942)
Osudy letce, který za sebou v bitvě o Británii zanechal nesmazatelnou stopu

Atentát na Reinharda Heydricha
Operace Anthropoid 1942 dostala Čechoslováky do centra mezinárodní pozornosti, tisíce z nich však pod gilotinu

Obrazová příloha
Řeč letáků, vyhlášek a rozkazů po Heydrichově smrti byly dvojjazyčná, zněla však jednoznačně

Gestapo
Z kožených kabátů německé tajné policie šel strach

Výsadek Intrasitive 1942
Příběh tragického výsadku spojeného s jihočeskými Bernarticemi

Tři králové
Až neuvěřitelné výkony odbojářů Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka

Sokolovo 1943
Jak to bylo s prvním nasazením Čechoslováků na východní frontě doopravdy?

Obrazová příloha
Dobové materiály o bitvě, při níž padli většinou Židé, Karpatoruští Ukrajinci a teprve pak Češi a Slováci

KSČ a partyzánské hnutí
Jaký podíl měli komunisté na organizaci odbojového hnutí v protektorátu?

Německý protinacistický odboj
Příběhy sudetských Němců, kteří se Hitlerovi postavili se zbraní v ruce

Výsadek Glucinium
Přestože měli výcvik a výbavu profesionálů z Británie, gestapo pracovalo rafinovaněji

Odvrácená tvář partyzánského hnutí
Omyly a zločiny skupin Olga a Rada tří

Josef Serinek (1900-1973)
Legendární partyzán romského původu, který ve válečných letech působil na Vysočině

Javoříčská tragédie 1945
Neblahá úloha partyzánů ze skupiny Jermak-Fursenko na vypálení moravské obce

Samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii
Bojová cesta čs. „obrněných lvů“

Příslušník čs. obrněné brigády na západě
Výstroj a výzbroj vojína „obrněnky“

Slovenská armáda na východní frontě
Zejména v pozdějších letech války Slováci k nejspolehlivějším spojencům Wehrmachtu rozhodně nepatřili

Ženy v čs. jednotkách na východní frontě
Svůj díl práce odvedly zejména v roli zdravotnic, spojovatelek a obsluh protiletadlových děl

Dukla 1944
Operace, při níž poprvé vstoupili Čechoslováci na území republiky

Svobodovec v osvobozené vlasti
Výstroj a výzbroj příslušníka 3. pěší brigády 1. čs. arm. sboru v SSSR

Letiště Tri Duby 1944
Tato letecká základna měla pro povstalce během SNP klíčový význam

Obrazová příloha
Ze starých fotografií a patetických popisek dýchá tehdejší atmosféra

Obrněné vlaky SNP 1944
Povstalci se s jejich pomocí snažili kompenzovat nedostatek těžké výzbroje

Pražské povstání
Z květnových událostí se stala legenda, ve skutečnosti Pražané zažívaly každodenní zvraty a překvapení

Obrazová příloha
Ještě v dubnu 1945 protektorátní tisk oznamoval úspěchy Wehrmachtu, 5. května už pražské noviny burcovaly do boje, a za pár dní si letáky dělaly z Říše legraci

Čechoslováci v „exotických“ ozbrojených silách
Za druhé světové války někteří obrátili zbraně také proti Japoncům

Počty čs. jednotek a jejich ztráty
V jakých stavech bojovaly a jaké ztráty utrpěly vojska Čechoslováků na západní a východní frontě?

Zpět na II. světová Speciál