II. světová Speciál léto 2015

Válka v Pacifiku
Témata z aktuálního čísla: 
  • Japonsko v předvečer války
  • Přípravy na válku
  • Zasáhnout přímo Severní Ameriku
  • Porovnání leteckých sil
  • Debakl britského námořnictva


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa pacifi ckého bojiště
Kde a kdy vzplanuly největší bitvy a kudy vedly směry spojeneckých ofenziv?

Japonsko v předvečer války
Země vycházejícího slunce směřovala ke konfrontaci se Západem a Čínou již od přelomu 19. a 20. století

Pád Singapuru
V únoru 1942 utrpěla Británie šok, když pevnost Singapur kapitulovala před nečekaným výpadem ze souše

Kapitán císařské armády
S jakou výstrojí a výzbrojí šel do boje japonský důstojník?

Přípravy na válku
Zbraně, technika, stavy a doktríny japonských ozbrojených sil

Pearl Harbor
Dobové fotografi e zachycují zkázu hlavní základny tichomořského loďstva

Japonské ataky na Austrálii
Obyvatelé nejmenšího kontinentu museli hlavně v roce 1942 čelit bombardování a zákeřným miniponorkám

Debakl britského námořnictva
Hned v počátku války japonské letectvo dokázalo, že éra mohutných bitevních lodí se chýlí ke konci

Zasáhnout přímo Severní Ameriku
Ani vzdálenost tisíců kilometrů neochránila území USA před dotíráním nepřítele

Japonská vyznamenání
Hruď zasloužilých bojovníků zdobil Řád vycházejícího slunce nebo Řád zlatého luňáka

Bitva ve Filipínském moři
V červnu 1944 se císařské námořnictvo pokusilo masovým nasazením všech letadlových lodí zvrátit vývoj války

Porovnání leteckých sil
Američané zpočátku za nepřítelem ve vzduchu zaostávali, zavedení nových typů letounů však situaci zcela změnilo

Zpět na II. světová Speciál