II. světová Speciál léto 2022

Balkán v plamenech
Témata z aktuálního čísla: 
  • Jak Osa dělila kořist
  • Odboj v Řecku
  • Vztah čs. a jugoslávského odboje
  • Divize Handžár a Skanderbeg
  • Titovi obrněnci


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jak Osa dělila kořist
Mapa rozparcelované Jugoslávie, Albánie a Řecka s přehledem odbojových hnutí

Řecko-italská válka 1940
Ducemu v albánských horách hrozila ostudná porážka, proto žadonil o pomoc u Hitlera

Blitzkrieg na Balkáně 1941
Hlavní operace, kterými Říše zabrala vzpurnou hornatou část jihovýchodní Evropy

Odboj v Řecku 1941–1944
Do zápasu za národní osvobození vyrazili komunisté, nacionalisté a monarchisté

Významné operace ELAS
Akce, které v historii Řecké lidově osvobozenecké armády zůstávají zapsány zlatým písmem

Vrtkavý bulharský car
Jak si vzít část Makedonie, nerozhněvat Berlín a kvůli rusofilským poddaným ani Moskvu?

Stržení svastiky na Akropoli 1941
Fotografie a příběh odbojářů, kteří nechtěli, aby nad Řeckem vlál nacistický prapor

Vztah čs. a jugoslávského odboje
Přes Bělehrad utíkali naši odbojáři, v Londýně působil Edward Beneš i Petr II. a u Tita se sešla řada čs. partyzánů

Britové v Řecku 1941
Ozbrojeným silám Jeho Veličenstva se Němce porazit nepodařilo a musely ustoupit na Krétu

Užická a Bihačská republika
Bližší pohled na dva partyzánské kvazistáty v Srbsku a Bosně z let 1941 a 1942

Operace Tah jezdcem 1944
Falschirmjägeři se pokusili výsadkem u Drvaru polapit Josipa Broze Tita

Hladomor v Řecku 1941–1942
Hitlerova armáda se neukázala jako nejlepší hospodář, takže Athény decimoval nedostatek základních potravin

Divize Handžár a Skanderbeg
Muslimští esesmani bosenského a albánského původu se boji vyhýbali a raději masakrovali civilisty

Voják divize Handžár
Jak vypadala výstroj a výzbroj Bosňáka, který nacistům pomáhal v protipartyzánských čistkách?

Atentát na sídlo ESPO 1942
Dynamitový útok řeckých odbojářů proti sídlu kolaborantské organizace vzbudil mimořádný ohlas

Churchill a vylodění na Balkáně
Proč britský premiér tak dlouho hájil myšlenku invaze v jihovýchodní Evropě?

Titovi obrněnci
Pancéřová kavalerie rudých měla zpočátku pár kořistních italských tančíků, ale nakonec dostala americké stuarty

SOE v Jugoslávii
Diverze a zásilky zbraní pro oba odboje – tak vypadala práce britských sabotážních a zpravodajských služeb

Válečné zločiny
Masakry civilistů se táhnou dějinami Balkánu jako červená nit a okupanti je znovu zdařile rozdmýchali

Mihailovič a jeho četnici
Zpočátku Západem podporovaný odbojový vůdce, později kolaborant, jehož monarchisté potírali hlavně komunisty

Titovo letectvo
Partyzánští piloti začínali na dvouplošnících, pak přešli na spitfiry, hurricany, šturmoviky a jakovlevy

Armáda a milice ustašovců
Vedle stranických bojůvek sadistických vrahů disponoval Pavelićův režim také regulérním vojskem – Domobranou

Osvobození Bělehradu 1944
Do zápasu o metropoli Jugoslávie se zapojily partyzánské, sovětské a bulharské jednotky

Mozaika ručních zbraní
Množství stran zapojených do konfliktu s sebou přineslo pestrou plejádu vojenské techniky

Albánie a nástup Envera Hodži
Jak se vyvíjela rezistence v této ztracené zemi a proč nakonec vyhráli komunisté?

Rusové na straně Osy
Bělogvardějci a kozáci si pamatovali bolševický teror, proto se rozhodli pomáhat nacistům

Peklo jménem Jasenovac
Tábor, v němž místo plynových komor používali chorvatští fašisté jámy, nože a sekyry

Plakáty a propaganda
Barevné emotivní kresby, kterými se každá strana snažila získat sympatie obyvatelstva

Minulost, která nezemřela
Odborník na extremismus Miroslav Mareš vysvětluje, jak druhoválečné události formují dnešní Balkán

Zpět na II. světová Speciál