Partyzánská válka

Knižní edice II. světová
Výběr z obsahu: 
  • Ozbrojení civilisté v týlu nepřítele
  • Bouře utopená v krvi
  • Hrdina, nebo zločinec?
  • Soupeření polských vlastenců
  • Ostrůvky svobody


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa evropského odboje
Ve které zemi bojovalo proti nacistům nejvíce partyzánů a kde jich nejvíc padlo?

Ozbrojení civilisté v týlu nepřítele

Jak rozsáhlý byl v Evropě odpor proti okupantům a stál vůbec partyzánský boj za tolik obětí?

Dva kohouti na jednom smetišti

Odboj v Jugoslávii se nesl ve znamení soupeření Titových partyzánů a četniků nacionalisty
Mihailoviče

Bouře utopená v krvi

Varšavské povstání mělo být vyvrcholením polského domácího odboje, bez pomoci Sovětů však nemohlo uspět

Srdečné pozdravy ze zahraničí

Rádiové spojení se zahraničními centrálami bylo pro odbojáře životně důležité

Civilisté proti invazi

Británii sice Němci neobsadili, ale i tam se chystaly dobrovolnické jednotky na boj proti budoucím okupantům

Brutální lovci banditů

Proti partyzánům cvičili Němci i speciální jednotky mimo jiné třeba z kriminálníků nebo muslimů

Past na náhorní plošině

V pohoří Vercors ve francouzských Alpách se odehrála krvavá bitva partyzánů s okupanty

Partyzáni ve fotografii

Zajímavé snímky ze všech front, na kterých působili odbojáři v týlu nepřítele

Obklíčit a zničit!

Německá armáda podnikla proti partyzánům v Jugoslávii několik velkých ofenziv

Hrdina, nebo zločinec?

Partyzán Vasilij Kononov likvidoval bez milosti kolaboranty, za což byl nejprve oslavován, a pak odsouzen 

Svoboda, nebo smrt!

Odboj v okupovaném Řecku měl základnu v horách, odkud partyzáni podnikali své výpady

Proti vůdcovým katanům

Atentáty na kruté německé velitele spravující okupované oblasti patřily k největším úspěchům
odboje

Soupeření polských vlastenců

V Polsku působilo několik odbojových organizací, některé spolu bojovaly, jiné raději spolupracovaly

Podpora partyzánů ze Západu

Britské a americké tajné služby vyvinuly značné úsilí, aby pomohly odbojářům v okupované Evropě

Propaganda na východních bojištích

Rozšiřování plakátů vyzývajících k boji proti okupantům patřilo vedle přímého boje k hlavním
činnostem partyzánů

V boji za svobodu

Portréty odbojářů a partyzánů, mužů i žen z osmi různých evropských zemí

Krutá pomsta za vzdor

Za „zločiny“ partyzánů nacisté tvrdě trestali nejen samotné odbojáře, ale i civilisty

Ostrůvky svobody

Státečky pod správou partyzánů vznikaly na „osvobozených“ územích na jihu i východě Evropy

Propaganda v západní Evropě

Ze západních zemí byl nejrozsáhlejší odpor proti okupantům ve Francii, především po invazi v Normandii

Na frontě i v týlu

V létě 1944 vznikla na Slovensku II. partyzánská brigáda gen. M. R. Štefánika

Jdi a dívej se… na děsy války

Naturalistický sovětský historický film zobrazuje krutosti partyzánské války a německých represí v Bělorusku

Válka o koleje

Ničením železnic partyzáni na východě i západě okupanty pravidelně zasahovali na velmi citlivém místě

Rezistence s Davidovou hvězdou

Mnohým Židům leckdy nezbývalo nic jiného než odboj, zvláště poté, co uprchli z ghett či koncentračních táborů

Přepady a sabotáže
Jak probíhal útok na německou kolonu? Díky vycvičeným instruktorům dokázali sovětští
partyzáni perfektně organizovat přepady

Už letí, vystřelte světlici!

Zásobování ze Západu či z Ruska se pro některé partyzány stalo otázkou přežití, jiní si museli poradit sami

Hrdinové a ti druzí
Po válce se činnost partyzánů stala předmětem propagandy nastoupivších režimů i zájmu seriózních historiků

Zpět na Edice II. světová Speciál