II. světová Speciál podzim 2017

Slovenský štát
Témata z aktuálního čísla: 
  • Vznik slovenského státu
  • Alexander Mach
  • Připojení Moravy ke Slovensku?
  • Stát a církev
  • Partyzánské hnutí


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa
Na jakém území se Slovenská republika rozkládala, o jaké oblasti přišla a kde probíhalo Slovenské národní povstání?

Vznik slovenského státu 1939
Mladá republika se zrodila na troskách Československa díky vydatné pomoci nacistického Německa

Hlinkova garda
Slovenské černé oddíly sloužily k perzekuci nepřátel režimu, ale zúčastnily se i řádných bojů

Figurant Pohotovostního oddílu HG
V jakých uniformách a s jakou výzbrojí se bojové jednotky gardy zúčastnily střetů s povstalci a partyzány?

Alexander Mach
„Šaňo Mach – Židom strach!“ Slovenský ministr vnitra, šéf úřadu propagandy a velitel Hlinkovy gardy nakonec trestu smrti unikl

Válka s Maďarskem a Polskem 1939
Brzy po svém vzniku musel slovenský stát svést krátké války se svými sousedy, aby stabilizoval
hranice a uchránil svou samostatnost

Připojení Moravy ke Slovensku?
Připojením Slovácka k Tisovu státu se vážně zabývaly významné osobnosti na obou stranách hranice

Každodennost
Jak se pod klerofašistickou luďáckou vládou vedlo slovenskému obyvatelstvu?

Zahraniční politika
Mladá republika byla po celou dobu své existence limitována vůlí nacistického Německa. Přesto se snažila vést samostatnou zahraniční politiku

Lipovec 1941
Slovensko vstoupilo do války proti Sovětskému svazu po boku Německa, k prvnímu velkému střetu Slováků s Rudou armádou došlo u ukrajinského Lipovce

Stát a církev
Katolicismus se stal ofi ciální ideologií státu. Jak se však k autoritativní republice stavěla sama církev?

Zajišťovací divize
Slovenská formace pomáhala Němcům bojovat proti partyzánům v zázemí východní fronty

Zbrojní průmysl
Výroba zbraní pod Tatrami ve službách nacistické válečné mašinerie

Propaganda
Autoritativní země se představovala jako křesťanský stát, hlavními nepřáteli se stali Češi, Židé a bolševici

Partyzánské hnutí
Od roku 1944 se ve slovenských horách rozmáhal ozbrojený odboj

Dieter Wisliceny
Vysoce postavený esesák měl velký podíl na deportacích a vraždění slovenských Židů

Potlačení SNP 1944
Po vyhlášení povstání se slovenský stát otřásl v základech. S německou pomocí se podařilo povstání potlačit, Slovensko se ale stalo fakticky okupovanou zemí

Vrcholní politici
V čele stanuly nejrůznější postavy počínaje prezidentem-knězem Jozefem Tisem až po
„Židovského krále“ Antona Vaška

Hitler a Slovensko
Německý vůdce se stal modlou slovenské propagandy

Ján Režňák
Letecké eso z Jablonice zaznamenalo na východní frontě 32 sestřelených nepřátelských letounů

Domobrana
Po začátku povstání se slovenská armáda rozpadla. Její funkci měl převzít nově zformovaný útvar Domobrana

Dezerce ze slovenské armády
Trpěla slovenská armáda skutečně tak velkými dezercemi, jak se běžně říká?

Ferdinand Čatloš
Jeden z nejvyšších představitelů státu se na konci války pokusil přeběhnout na druhou stranu fronty

Vyznamenání
Nová republika si musela vytvořit vlastní systém řádů a medailí

Osvobození 1945
Po tvrdých bojích trvajících až do března 1945 přestal slovenský stát existovat

Procesy s politickými představiteli
Za své zločiny stanuly špičky Slovenska po válce před Národním soudem

Dnešní vnímání slovenského státu
Autoritativní klerofašistická republika má dostatek příznivců i dnes

Spojenecké bombardování
Během války okusila sílu spojeneckého bombardování i Slovenská republika

Zpět na II. světová Speciál