Generalita Wehrmachtu

Knižní edice II. světová
Výběr z obsahu: 
  • Vzdělávání důstojníků
  • Rommel u El Alameinu
  • Velitelská vozidla
  • Vyznamenání Johannesa Friessnera
  • Tajemná Rommelova smrt


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Vzdělávání důstojníků
Jak vypadal v Německu systém vojenského školství a jakou cestu musel mladý kadet ujít, než mu náležela generálská hodnost?

Rakušané ve Wehrmachtu
I když se Rakousko staví do role první oběti nacistické agrese, v německé armádě pak působilo působilo mnoho generálů rakouské národnosti

Pruská vojenská tradice
Kde můžeme hledat kořeny německého militarismu a územní rozpínavosti?

Rommel u El Alameinu
Velitel Afrikakorpsu se často pohyboval přímo v první linii

Theodor Osterkamp
Patřil k těm velitelům Luftwaffe, kteří si slávu vydobyli už za první světové války 

Polní maršálové
Jak vypadaly osudy vojáků, kteří za Hitlerovy éry vystoupali až na absolutní vrchol vojenského žebříčku?

Heinz Guderian
„Rychlý Heinz“ proslul jako strůjce úspěšných tankových úderů za bleskové války 

Každodennost
Němečtí vysocí důstojníci požívali řadu privilegií a dostávali mnoho příplatků

Velitelská vozidla
V jakých vozech cestovali a řídili bitvy nejvyšší důstojníci?

Eduard Dietl
Životní osudy velitele horských myslivců, který se proslavil mimo jiné úpornou obranou Narviku

Zneuznaní generálové
Řada schopných velitelů byla odstavena kvůli osobním antipatiím ze strany Hitlera

Vyznamenání Johannesa Friessnera
Jaké dekorace zdobily hruď velitele německých vojsk z bitvy u Narvy?

Erich von Manstein
Řada historiků a vojenských teoretiků ho považuje za nejlepšího německého stratéga druhé světové války 

Názory Spojenců
Pohled jednotlivých členů antihitlerovské koalice na jejich protivníky se často lišil

Tajemná Rommelova smrt
Okolo posledních měsíců života polního maršála a okolnosti jeho úmrtí dodnes panují nejasnosti

Generálská uniforma
Pompézně vyhlížející stejnokroj výrazně odlišoval generalitu od vojáků i nižších důstojníků

Vztahy mezi generály
Uvnitř samotné elity Wehrmachtu se pravidelně objevovaly spory, které hatily válečné úsilí Říše

Patolízalové a diletanti
V Hitlerově nejbližším okruhu bychom našli generály, kteří za svou funkci vděčili podlézání vůdci

Kurt Student
Tvůrce výsadkových vojsk stál za úspěšným obsazením Eben Emael, avšak na Krétě si jeho muži vylámali zuby

Padlí generálové
Připomeňme si osudy několika velitelů, kteří se nedožili konce války

Rundstedtův hlavní stan
Ve Francii se štáb vrchního velitelství Západ nastěhoval do luxusních zámků a vil historického města nedaleko Paříže

Generálové v zajetí
Velitelé, kteří padli do rukou západním Spojencům, pobývali v mnohem lepších podmínkách než ti, kteří byli zajati na východní frontě

Josef Kammhuber
Jeho jméno zosobňovalo nástrahy protiletadlové obrany Říše

Vina za zločiny
Do jaké míry byly vojenské špičky třetí říše odpovědné za zvěrstva páchaná v zázemí i na frontách?

Zpět na Edice II. světová Speciál