II. světová Speciál podzim 2021

Bitva o Moskvu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Operace Tajfun
  • Zoja Kosmoděmjanská
  • Messerschmitt Bf 109 F
  • Propagandistické plakáty
  • Francouzi na východní frontě


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa bojiště
Posuny a zvraty východní fronty během operace Tajfun

Bitva řečí čísel
Úder na Moskvu v přehledné grafice

Operace Tajfun
Jak probíhala druhá hlavní německá ofenziva na východní frontě?

Příběhy z bojů
Válka očima několika přímých účastníků

Zoja Kosmoděmjanská
Partyzánské hnutí se vynořilo téměř ihned po příchodu okupantů; symbolem odhodlání jeho členů a členek se stal příběh sovětské odbojářky

Arktické konvoje
Těžce zkoušené Rudé armádě notně pomohl materiál od západních mocností

Richard Sorge v Tokiu
Informace německého komunisty-špiona přesvědčily Stalina, že Japonsko Sovětský svaz v roce 1941 nenapadne

Messerschmitt Bf 109 F
Jak si nad sovětskou metropolí vedla jedna z nejlepších německých stíhaček?

Evakuace úřadů
Průlom u Vjazmy a Brjanska vyvolal v Moskvě paniku, jež vyústila v odsun státního a stranického aparátu, diplomatů a různých institucí do Kujbyševa

Propagandistické plakáty
Obě válčící strany prostřednictvím sugestivních maleb a kreseb burcovaly k většímu odhodlání

Civilisté a budování obrany
Jak se žilo v metropoli, nad níž visel Damoklův meč v podobě německé okupace?

Letec Vasilij Najděnko
Velitel 126. stíhacího pluku obdržel za statečné činy Zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu

Sovětská námořní pěchota
Metropoli SSSR pomáhali bránit také námořníci

Hitler před branami
Po příchodu mrazů, jež zpevnily rozblácené cesty, se Němci dali opět do pohybu a jejich tanky se dostaly na dohled k Moskvě

Georgij Žukov u Moskvy
Velitel obrany města si počínal velmi rázně a energicky a měl mimořádné zásluhy na odražení útočníků

Francouzi na východní frontě
Po boku Němců postupoval na sovětské hlavní město rovněž menší kontingent francouzských antikomunistů

Legenda o panfi lovcích
Byl příběh o hrdinných obráncích u Dubosekova skutečný, nebo se spíše jednalo o válečnou mytologii?

Role mrazivého počasí
V souvislosti s operací Tajfun se často zmiňuje, že agresory pomohla zastavit extrémní zima

Španělští letci
Frankistický režim vyslal na východní frontu rovněž takzvanou modrou eskadru

Obraz bitvy v německé propagandě
Jak o situaci referovaly říšské a protektorátní noviny?

Tanky T-34-57
U Moskvy bojovala též nevelká série legendárních sovětských obrněnců vybavená protitankovou „sedmapadesátkou“

Češi u Moskvy
Na sovětské straně se bojů účastnili i Čechoslováci

Výpad k okraji metropole
Nejzazším bodem, jejž německá armáda dosáhla, se staly Chimki ležící severozápadně od metropole

Vojenská přehlídka 7. listopadu 1941
Přestože byla situace na moskevském úseku fronty velice vážná, rozhodl se Stalin uspořádat tradiční vojenskou přehlídku

Sovětský protiútok
Na zamrzlých pláních kolem Moskvy se začátkem prosince rozhořela protiofenziva, která uštědřila Říši první velkou porážku v pozemních bojích

Německé nálety
V létě 1941 se Luftwaffe rozhodla podniknout rozsáhlou bombardovací ofenzivu proti sovětské metropoli

Pamětní medaile
Symbolem nacistické porážky a úspěšné obrany hlavního města SSSR Rudou armádou se staly dvě medaile – Za obranu Moskvy a Za zimní tažení na východě

Fedor von Bock
Zkušený polní maršál stál v čele skupiny armád Střed a na jeho bedrech spočinul úkol dobýt srdce správního centra Sovětského svazu

První převaha rudého letectva
Během prosincového protiútoku si Stalinovy vzdušné síly poprvé vydobyly nadvládu na obloze

Vlasov pryč z památníku
Kremelské vedení neodpouštělo a dějiny druhé světové války zpětně přepisovalo podle svých potřeb

Protiletadlová obrana
Vzhůru k obloze nad Moskvou mířily tisíce kulometů a kanonů nejrůznějších typů

Připomínky bitvy
Rusové si klíčové střetnutí přibližují též prostřednictvím vojenskohistorických rekonstrukcí či působivého panoramatu

Bilance
V čem spočívaly příčiny německé porážky a jak by se situace vyvíjela, kdyby hlavní město padlo?

Zpět na II. světová Speciál