Lebensraum třetí říše

Knižní edice II. světová
Výběr z obsahu: 
  • Předválečná situace ve východní Evropě
  • Spolupráce Bělorusů s třetí říší
  • Fotbalové utkání v Kyjevě
  • Oddíly Einsatzgruppen
  • Operace Zeppelin

Mapa
Schéma znázorňující holokaust na východě

Předválečná situace ve východní Evropě
Jaké poměry panovaly v zemích, o které se měl utkat Wehrmacht s Rudou armádou?

Německý vpád do SSSR
Po zahájení operace Barbarossa spousta obyvatel Sovětského svazu vítala hitlerovské vojáky jako osvoboditele

Anexe Klajpedy
V březnu 1939 si vládce třetí říše vynutil na Litvě odevzdání jejího jediného přístavu v Baltském moři

Generalplan Ost
Ve snaze získat „životní prostor“ chystali nacisté odsun a genocidu obyvatel východní Evropy a osídlení tohoto prostoru německými kolonisty

Spolupráce Bělorusů s třetí říší
Vpád vojsk Osy do SSSR oživil naděje „Bílé Rusi“ na získání nezávislosti

Okupace Pobaltí
Na základě paktu Ribbentrop–Molotov obsadil Sovětský svaz v červnu 1940 tři nezávislé baltské státy

Józef Czapski (1896–1993)
Polský malíř s českými kořeny patřil mezi hrstku těch, kteří o vlásek unikli katyňskému masakru

Fotbalové utkání v Kyjevě
Jak ve skutečnosti probíhalo klání, které vešlo do dějin jako zápas smrti?

Povstání ve varšavském ghettu
Na jaře 1943 svedli Židé v polském hlavním městě neuvěřitelně statečný, ale beznadějný boj proti německé přesile

Bojovníci z Pobaltí v nacistických službách
Ve snaze zbavit své země jha komunismu vstupovali Lotyši, Litevci a Estonci do jednotek třetí říše v čele s Waffen-SS

Hirsch Smolar (1905–1993)
Přesvědčený komunista a novinář patřil mezi hlavní vůdce odbojového hnutí v minském ghettu

Oddíly Einsatzgruppen
Speciální eskadry smrti vraždily na dobytém území Židy, příslušníky inteligence, komunisty a další „nežádoucí živly“

Zkáza východních měst
Metropole na Baltu, v Bělorusku a na Ukrajině trpěly pod střídavým tlakem Sovětů i Němců

Likvidace polské inteligence
Vyhlazení elit v Polsku považoval Adolf Hitler za jeden z důležitých prvků pro ovládnutí východu

Ukrajinští kolaboranti
Mnozí Ukrajinci zpočátku ochotně spolupracovali s Němci, později se ale obrátili proti nim

Protipartyzánské letky Luftwaffe
Nacisté používali ke kontrole okupovaných území na východě a k boji s povstalci také vzdušné síly

Holokaust v Pobaltí
Systematické vyvražďování Židů dosáhlo největších rozměrů na území baltských republik

Operace Zeppelin
Německé snahy o ovládnutí východní Evropy provázely i pokusy o vytvoření diverzních skupin složených z části obyvatel SSSR

Partyzáni v Bělorusku
Na území „Bílé Rusi“ působily během války silné povstalecké oddíly, které sehrály významnou roli při porážce vojsk Osy

Hitlerovi řezníci
Nacisté podílející se na likvidaci obyvatel východní Evropy se právem zařadili mezi největší válečné zločince

Koncentrační tábor Treblinka
Jeden ze tří nejvýkonnějších vyhlazovacích lágrů fungujících v rámci akce Reinhard

SS-Sturmbrigade Dirlewanger
Protipartyzánská jednotka sestavená z vězňů a pytláků svou brutalitou šokovala i ostatní oddíly Waffen-SS

Komunistický odboj v Polsku
Promoskevská Armia Ludowa a struktury kolem ní se díky podpoře SSSR staly na konci války jednou z klíčových sil v zemi

John Demjanjuk (1920–2012)
Sobiborský dozorce dlouho unikal spravedlnosti i díky tomu, že ho zaměnili ještě s horším vrahem

Nacistická destrukce SSSR
Konflikt mezi třetí říší a Sovětským svazem si vyžádal miliony obětí a dosud nevídané škody na majetku a infrastruktuře

Zpět na Edice II. světová Speciál