Pevnosti 2. světové války

Knižní edice II. světová
Výběr z obsahu: 
  • Německé plány pro útok na ČSR 1938
  • Pevnostní kulomety
  • Stoupenci a odpůrci pevností
  • Přednosti a slabiny čs. opevnění
  • Průřez Maginotovou linií


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa pevnostních linií
Od Stalinovy linie po Atlantický val

Pevnostní horečka v Evropě
Ukrytí vojáků za betonové zdi mělo zabránit opakování masakrů zákopové války

Švýcarské pevnosti
Obranná doktrína alpského státu chtěla případnému agresorovi útok co nejvíc prodražit

Německé plány pro útok na ČSR 1938
Při prolomení našich obranných linií v roce 1938 měli vojákům Wehrmachtu sekundovat i diverzanti v čs. uniformách

Pevnostní kulomety
Dělostřelectvu byla v pevnostních liniích většinou vyhrazena jen doplňková role

Obrazová příloha
Dobové německé pohlednice s čs. opevněním vydávané po obsazení Sudet

Stoupenci a odpůrci pevností
Spory v generálních štábech historie rozhodla ve prospěch manévrovací války

Čs. opevnění v detailu
Typy objektů, jejich vybavenost, stupeň dokončení a další parametry našich pevností

Alpský val
Italská pojistka proti útoku ze severu

Přednosti a slabiny čs. opevnění
Kolem našeho pohraničního opevnění koluje řada mýtů. Které jsou ty nejrozšířenější?

Opevnění, která se bránila 1938
Přestože naše pevnosti padly do rukou nepřítele bez jediného výstřelu, existovaly výjimky, o které se bojovalo

Přípravy na průlom 1938
Německé ozbrojené složky detailně promýšlely, jak prorazit obranné bariéry svých sousedů co nejrychleji a bez větších ztrát

Průřez Maginotovou linií
Věže, chodby, muniční sklady a vzájemné propojení objektů

Minomety
V okolí pevností se zpravidla vyskytovaly vyvýšeniny, za nimiž mohla ukryté útočníky zasáhnout pouze palba vedená pod vysokými úhly

Bunkry u Mławy 1939
Vznikaly rychle, chyběla jim propracovanost řopíků, nicméně některé z nich Wehrmachtu zkomplikovaly postup

Nizozemské linie 1940
Na rozdíl od svých belgických sousedů Nizozemci nevytvořili propracovaný pevnostní systém, ale spíše síť lehčích opevnění

Sovětské pevnosti 1941
Rudá armáda spoléhala na Stalinovu a Molotovovu linii

Superděla
S tím, jak rostla tloušťka pevnostních stěn, zvyšoval se i kalibr obléhacích děl

Zpět na Edice II. světová Speciál