II. světová Speciál zima 2017

Východní fronta
Témata z aktuálního čísla: 
  • Akce Winterhilfe
  • Babij jar
  • Stalinův zákaz ústupu
  • Obrazem – sovětské přehlídky
  • Těžký tank KV-1


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa
Kudy vedly frontové linie a jaké ztráty obě strany utrpěly?

Obrana Brestu
Přepad sovětské pevnosti zastihl její obránce nepřipravené, přesto nacisté neměli s jejím dobytím snadnou práci

Akce Winterhilfe
Jakmile udeřila ruská zima, musela třetí říše sáhnout k civilní sbírce kožichů pro armádu

Sovětské námořnictvo
Vojáci v pruhovaných tričkách bojovali nejen na plavidlech brázdících Černé, Baltické a Severní moře, ale i na pevnině

Babij jar
Když kyjevští Židé dostali v roce 1941 příkaz shromáždit se na okraji města, nevěděli, že tisíce jejich těl zaplní celou rokli

Stalinův zákaz ústupu
Dezercím a přechodům do zajetí rozšířeným v roce 1941 se sovětský diktátor rozhodl zabránit
sérií tvrdých trestů

Obrazem – sovětské plakáty
Rodina, tradice, rodná ves či slavná minulost začaly zajímat Stalinovy propagandisty, až když tyto pojmy mohli použít k válečné agitaci

19. tanková divize
Útvar, v jehož sestavě nechyběly československé tanky, válčil v Sovětském svazu, potlačoval povstání ve Varšavě a dobojoval na Moravě

Obrazem – sovětské přehlídky
Defilé v roce 1941 mělo ukázat vůli SSSR k obraně, berlínská přehlídka v roce 1945 stvrdila spojenecké vítězství

Generál Čujkov u Stalingradu
Kdo byla osobnost, která zodpovídala za obranu Stalingradu a jakou strategii ve střetu s Němci
zvolila?

Skupina bratrů Bělských
Běloruské Židy brutalita masakrů velice překvapila. S aktivním odporem v lesích však váhali. Začali až bratři Bělští

Těžký tank KV-1
Odolával všem střelám, pálil z kanónu a bránil v dalším postupu. Tak se překvapený Wehrmacht
i SS seznamovaly se strojem KV-1

Noční rušivé bombardování
Sověti a po nich Němci našli pro pomalé dvojplošníky zajímavé uplatnění – nálety s vypnutým
motorem pod rouškou tmy

Dobytí Krymu
Sověti vybudovali na poloostrově systém opevnění, kvůli nimž museli Němci přitáhnout ty nejtěžší
obléhací moždíře

Obrazem – německé plakáty
Lvi, štíty, runy, vojáci s ostrými rysy – tím vším lákala nacistická propaganda Němce i další národy „do boje za Evropu“

Korsuňsko-ševčenský kotel
Koridoru u Šanderovky říkali v roce 1944 němečtí vojáci „brána pekel“

Legendární zbraně
Měly osvědčené typy výzbroje jako PPŠ-41 nebo T-34 i nějaké nedostatky?

Taktika spálené země
Zbořit, spálit, otrávit, nic nenechat nepříteli. Tak si při ústupu počínaly sovětské i německé jednotky

Specifika letecké války
V čem se lišily situace, které němečtí piloti zažívali během bitvy o Británii a při soubojích nad Sovětským svazem

Vzpomínky veteránů
Ti, kteří měli štěstí, přežili – a mohli napsat paměti

Chemické zbraně
Druhá světová válka vystupňovala krutost víc než konflikt v letech 1914–1918, otravné plyny ale
nakonec na bojišti nikdo nepoužil

Čistky v SSSR
Paranoidní režim se bál, že by do služeb nacistů mohly vstoupit celá národy, proto zahájil represe

Stíhací esa
Kteří sovětští a němečtí piloti zaznamenali nejvíc vzdušných vítězství?

Armádní skupina Sever
Anabáze jednotek, které měly za cíl blokovat a dobýt Leningrad

Kořistní technika Němců
Střední a západní Evropa se stala pro třetí říši také zásobárnou vojenské techniky. Když už nemohla do první linie, sloužila aspoň proti partyzánům

Sbor Paula Haussera u Kurska
Jak vypadala ocelová smršť u Prochorovky?

Zpět na II. světová Speciál