II. světová Speciál zima 2022

Každodennost na frontě
Témata z aktuálního čísla: 
  • Všední den námořníků
  • Relaxace v US Army
  • Improvizované opravy v poli
  • Divize SS Wiking a její tábor
  • Vařili jsme kaši, pohankovou kaši


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Všední den námořníků
Kde se vlekla služba nejvíc – v přístavech, na vlnách, nebo pod hladinou?

Rekreace ve Francii
Pobyt v zemi galského kohouta si Němci až do Dne D celkem pochvalovali

Je libo konzervu?
Některé plechovky se značkou Made in USA představovaly i ceněnou válečnou kořist

Německé polní četnictvo
I příslušníky Wehrmachtu a Waffen-SS musela nacistická moc hlídat a kontrolovat

Relaxace v US Army
To nejobyčejnější rozptýlení přinášela cigareta, to nejefektnější filmové hvězdy přijíždějící za vojáky

Obrazy v oblacích
Jak vypadal „Nose Art“, specifický druh kreseb na trupech bojových letounů?

Alkohol v Rudé armádě
Vodka snižovala strach a dodávala kalorie, zároveň otupovala smysly

Fotografie generála Vranského
Podívejte se, jak vypadal Libanon a Sýrie v době, kdy tam proti vichistům bojovali i Čechoslováci

Improvizované opravy v poli
Zprovoznění zasaženého tanku či děla v bojové oblasti vyžadovalo značné technické dovednosti mužstva

Rekvizice a znásilňování
Když okupační vojska Osy či rudoarmějci potřebovali uspokojit svoje potřeby, vzali si to u civilistů

Polní lazarety
Vybavené nemocnice stály až v zázemí, zranění se nejdřív dostávali na obvaziště a pak do provizorních ošetřoven

Válka proti únavě
Zahnat ospalost, obavy ze smrti a zvýšit výkon bojovníků uměla řada látek od kofeinu po pervitin

Divize SS Wiking a její tábor
Jak vyhlíželi její příslušníci, když odpočívali v polním ležení?

Pohřbívání na frontě
Posbírat, identifi kovat a uložit pozůstatky zabitých spolubojovníků a oznámit tragické zprávy pozůstalým, to byl úkol armádních „havranů“

Nocování Čechoslováků na východě
Podestýlka ze smrkových větví, sláma, občas postel v chalupě, někdy podminované – tak přespávali naši svobodovci

Stimulanty u Britů
Zatímco Němci měli pervitin a Sověti vodku, vojsko Jeho Veličenstva nedalo dopustit na čaj

Vařili jsme kaši, pohankovou kaši
Civilista by se asi neoblizoval až za ušima, pro armádu šlo ale o dostupný způsob, jak nasytit mužstvo

Polní pošta Wehrmachtu
Dopisní obálky putující mezi frontou a domovem někdy povzbuzovaly, jindy přinášely zdrcující zprávy

Pozůstalost po padlých
Zbyly jen dopisy, obrázky svatých jako talismany, legitimace Komsomolu. Čtenáře dojmou i po desetiletích

Čechoslováci v Británii
Londýnské kluby, hospody kus od letiště, ženský pomocný personál – jak odlišná byla Anglie od zakyslé Francie!

Rudoarmějci v civilizaci
Rolničtí synci ze zaostalých vesnic se cestou na západ nestačili divit řadě technických vymožeností

Polní kněží
V US Army sloužili duchovní pro 13 náboženských směrů, Stalin v nouzi povolal do armády znovu popy

Kriegspfarrer
Jak vyhlížel a co vlastně na frontě pohledával muž s biblí v ruce a pistolí Walther PPK po boku?

Rudí politruci
Obávané osvětové důstojníky považovalo vlastní mužstvo často za parazity a nacisté je po zajetí hned stříleli

Strach stíhačů ze smrti
Dramatické vzdušné souboje přinášely adrenalin a vzrušení, jiní piloti se ale psychicky sesypali a museli pít

Ideologie a disciplína
Jakými prostředky si armády Osy i Spojenců vynucovaly loajalitu a výkonnost vlastní „živé síly“?

Sexuální život
Vrchní velení občas zřizovalo či doporučovalo nevěstince. Vztahy se Židovkami se přísně zakazovaly

Polní kuchyně
Topit kvůli dýmu jen za tmy a vařit, co okolí dodá, tak znělo zadání frontových provianťáků

Zpět na II. světová Speciál