II. světová Speciál zima 2023

Generalita Rudé armády
Témata z aktuálního čísla: 
  • Rudá armáda do roku 1941
  • Zbraně generálů
  • Každodennost generálů
  • Maršálská hvězda
  • Sovětští maršálové

Rudá armáda do roku 1941
Bolševické vojsko prodělalo v meziválečném období náročný a bolestný vývoj

Anketa
Názory odborníků na jednotlivé vojevůdce

Kliment Vorošilov
Vrchní Stalinův chráněnec za druhé světové války příliš úspěšný nebyl

Zbraně generálů
Protože se nepředpokládalo, že by se zapojili do boje, nosili u sebe většinou jen poboční krátkou zbraň, případně šavli coby statusový symbol

Stalin jako vojevůdce
Chyby sovětského diktátora stály zpočátku život desetitisíce mužů, avšak ve druhé polovině války se jeho schopnosti výrazně zlepšily

Řád vítězství
Velmi ceněné vyznamenání vzniklo jen v několika exemplářích a náleželo mimo jiné těm nejvyšším velitelům

Každodennost generálů
Jaký dostávali plat, jak se stravovali a jak trávili volný čas?

Georgij Zacharov
Zkušenému letci a veteránu několika válek se někdy přezdívá „sovětský Galland“

Stavka
Hlavní velitelský stan vznikal (nejen) v sovětském prostředí za rozsáhlejších konfliktů

Konstantin Rokossovskij
Maršál polského původu se ve 30. letech stal obětí čistek, ale k ničemu se nepřiznal

Maršálská hvězda
Bohatě zdobená náhrdelní dekorace odlišovala maršály od generality na první pohled

Generálové v zajetí
Němcům padla do rukou celá řada vysokých sovětských velitelů a několik jich dokázalo uprchnout

Pavel Rotmistrov
Tankový generál se na rozdíl od spousty svých kolegů snažil šetřit životy svých mužů

Michail Katukov u Moskvy
Během úspěšného sovětského protiútoku u Moskvy velel schopný tankista nejen své, ale i dalším dvěma brigádám

Sovětští maršálové
Roku 1935 Sověti přistoupili k obnově nejvyšší hodnosti, čímž navázali na carskou tradici

Rodion Malinovskij
Velitel, který dobyl Rumunsko, Budapešť, Vídeň a osvobodil Brno

Popravení generálové
Za neúspěchy Rudé armády z prvních měsíců války s Německem musel Stalin někoho potrestat

Na frontě
Fotografie zachycující generály mezi vojáky v první linii

Ivan Bagramjan
Jeden z mála neruských generálů Rudé armády byl rodem Armén

Padli v boji
Přítomnost v místě dotyku s nepřítelem zapříčinila úmrtí celé řady vysokých důstojníků

Vývoj hodností
Do roku 1940 se používaly pro jednotlivé generály sovětské novotvary

Vasilij Čujkov
Proslavil se velením 62. armádě, která bránila v těžkých bojích stále zmenšující se část Stalingradu a své pozice nakonec udržela

Sydir Kovpak
Záškodnické oddíly partyzánského velitele čítající tisíce mužů prováděly odvážné výpady na území Ukrajiny a Běloruska

Generálské a maršálské uniformy
Podívejme se detailněji na stejnokroje sovětské generality

Arsenij Golovko
I když na velitele Severní flotily za války pršely stížnosti, Stalin nad ním držel ochrannou ruku

Velitelská vozidla
Na frontě i v týlu cestovali vysocí důstojníci v džípech i různých obrněncích

Degradace
K trestům za neúspěch či pochybení patřilo v Rudé armádě i odejmutí hodnosti

Ivan Koněv vs. Georgij Žukov
Které činy právě tyto dva muže vynesly na výsluní a jak se vypořádávali se vzájemnou rivalitou?

Zpět na II. světová Speciál