Nové Kauzy: Spartakovo povstání – Válka gladiátorů proti římským legiím

Kauzy 16/2014
Aktuální vydání magazínu Kauzy mapuje legendární Spartakovo povstání. Přečtěte o otrockých rebeliích ve starém Římě, o krizi římské republiky, jak probíhaly zápasy gladiátorů či o postupu otroků a také o důsledcích, jaké Spartakovo povstání pro Řím mělo

Kdo by si ze školních tříd nepamatoval vyprávění o otrocích, gladiátorech a Spartakovi? Třebaže nám byly vykládány i další události z antických dějin, příběh o hrstce gladiátorů bojujících proti přesile většinu z nás něčím přitahoval. Není divu. Jedná se totiž o velmi univerzální sdělení, které funguje napříč staletími i kulturami. Je plné působivých obrazů: amfiteátr s muži jdoucími na smrti, palec nahoru či dolů, útěk za svobodou, boje s legionáři a nakonec hrůzostrašné ukřižování povstalců podél dvousetkilometrové cesty z Capuy do Říma. Na těchto obrazech ostatně staví nemalou část diváckých úspěchů nejnovější americká televizní série o Spartakovi. Ale válku gladiátorů by nebylo dobré omezovat jen na spektakulární podívanou plnou svalnatých mužů a krve. Obsahuje v sobě hlubší poselství. Boj utlačovaných lidí proti mocipánům, v němž jsou ponižovaní hnáni snem o lepším příštím. Nejnověji tento zápas můžeme v přímém přenosu sledovat na Ukrajině.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Spartakus obvykle bývá zobrazován jako hrdina, který v čele otroků díky své odvaze odolává zpupným a zhýralým Římanům. Na stránkách těchto Kauz se mimo jiné dočtete, že Spartakus nebyl neomylný a ani jediný vůdce vojska rebelů složeného ze zajatých Galů a Germánů a že se ono povstání mohlo jmenovat třeba Crixovo. A Spartakovi muži nebyli vždy čistými bojovníky za svobodu, ale nemálo z nich terorizovalo obyvatele jižní Itálie. Užívat si nabyté volnosti, nebo ukázněně táhnout v jednom šiku? Tato klíčová otázka vedla k ostrým sporům uvnitř povstalecké armády a k jejímu osudovému štěpení.

Poražení otroci ukřižovaní podél cesty z Capuy do Říma dle ruského malíře 19. stol. Fjodora Bronnikova

Spartakovo povstání z let 73–71 př. n. l. nebylo v dějinách antického Říma jediné. Byla to už třetí velká válka otroků proti římským pánům během šedesáti let, během jedné generace. Četnost a prudkost otrockých povstání v 2. a 1. stol. př. n. l. ukazuje na hlubokou krizi pozdní římské republiky. Širší kontext povstání, o němž se v Kauzách dočtete také, je o zkorumpovaných a nekontrolovatelných římských magnátech, kteří spolu permanentně bojují o moc. A staroslavné úřady římské republiky a tisíce otroků zneužívají ke vzájemným krvavým střetům. Vždyť třeba Marcus Crassus nashromáždil takové jmění, že by za něho na vlastní náklady mohl uspořádat bezmála pět zimních olympijských her v Soči! Právě proti těmto všemocným Římanům stála podceňovaná vojska uprchlého gladiátora odkudsi z barbarské Thrákie. A dlouho vítězila, protože neměla co ztratit!

Podrobný obsah Kauz