Předškolák 10-11/2022

Sluchové vnímání
Témata z aktuálního čísla: 
  • Vyprávěj nahlas
  • Podobná, či stejná slova?
  • Určování počtu slabik
  • Poznej přísloví a vyhraj cenu!


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!
Zpět na Předškolák