Stanislav Suda: Deník z Velké války

Svědectví polního kuráta c. a k. armády z let 1914-1917
Výběr z obsahu: 
  • Znovu na frontu
  • Stanislav Suda (1879–1950)
  • C. k. domobrana
  • Mobilizace a bitva o Halič
  • V předpolí KrakovaProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Stanislav Suda (1879–1950)
Portrét a životní osudy kněze původem z jižních Čech

Duchovní služba v rakousko-uherské armádě
Rakouští polní kněží měli na starosti nejen duchovní záležitosti, ale i propagandu

C. k. domobrana
Na začátku války Suda sloužil u domobraneckého pěšího pluku č. 29. Kdo k landšturmu rukoval?

Mobilizace a bitva o Halič (23. 7.–17. 9. 1914)
Vypuknutí války, odjezd na frontu a první měsíce na frontě v Haliči

V předpolí Krakova (6. 11. 1914–10. 4. 1915)
Těžké boje v prostoru Krakova, zánik Sudova pěšího pluku a ústup do Karpat

Znovu na frontu (26. 7. 1915–9. 7. 1917)
Brusilovova ofenziva, povýšení na divizního faráře a konec aktivní služby

Zpět na Knižní edice I. světová