Válka REVUE 11/2015

Legie Condor: Zrod Luftwaffe
Výběr z obsahu: 
  • Malá korejská válka
  • Operace Veritable
  • V ulicích protektorátu Böhmen und Mähren
  • Dny NATO – fotoreportáž
  • Bitva o Tarawu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Legie Condor
Ve španělské občanské válce otestovala německá Luftwaffe nové letouny i taktiku

Malá korejská válka
KLDR vysílala přes demilitarizovanou zónu elitní komanda, která přepadala jihokorejské i americké vojáky

Tank Char B1
Nejtěžší obrněnec francouzské armády byl pro Wehrmacht nepříjemným protivníkem

Vilém Stanovský (1896–1972)
Bojoval v řadách roty Nazdar a později jako letec ve Francii. Jaké byly osudy velké osobnosti čs. letectví?

Operace Veritable
V únoru 1945 zahájily britské a kanadské divize tažení, které mělo vyhnat Němce z oblasti mezi
Mázou a Rýnem

Britský pěšák
Stejnokroj a výstroj vojína britské pěší divize

V ulicích protektorátu Böhmen und Mähren
Rozhovor s kurátorem výstavy Janem Šachem

Ruční granát F1
Sovětský obranný granát přezdívaný „citron“ patří mezi nejrozšířenější zbraně této kategorie

Dny NATO – fotoreportáž
Na ostravském letišti se představila moderní letecká i pozemní technika z řady zemí

Židovská legie
První židovská jednotka v novodobých dějinách se zapojila do bojů proti Osmanské říši

P-47 Thunderbolt v SSSR
Do Sovětského svazu Američané dodali dvě stovky těchto těžkých stíhaček. K jakému účelu sloužily?

Bitva o Tarawu
Malé souostroví v Tichomoří se stalo místem urputných bojů americké námořní pěchoty
s japonskými obránci

Zpět na Válka REVUE