Válka REVUE 11/2015: Legie Condor - Zrod Luftwaffe

Válka REVUE 11/2015
Mnoho typu německých letounu proslavených za druhé světové války vypálilo své první výstřely nad bojišti španělské občanské války. Jednotka známá jako Legie Condor s nimi v letech 1936–1939 bojovala na straně nacionalistických sil generála Franca které povstaly proti republikánské vládě

Názvy vojenských jednotek se v historii vyvíjely, mnohé měly kromě oficiálního označení také neformální pojmenování. V raném novověku například nesly pluky svého majitele, součástí názvu byl většinou i přívlastek určující typ jednotky podle druhu zbraně (jízdní, mušketýrský, obrněný apod.) či dle zeměpisného původu – bádenský, londýnský a tak dále. Tato praxe se lišila podle jednotlivých zemí.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Například německé jednotky kromě oficiálního názvu často získávaly čestné pojmenování po některém z vynikajících příslušníků, například za první světové války Jagdstaffel Boelcke. Na počtáku 40. let se proslavili američtí piloti bojující v Číně pod přezdívkou Létající tygři, podle tygřích tlam namalovaných na přídích jejich letounů.

Zálibou v honosných až nabubřelých pojmenováních jednotek prosluli především Němci. Pro své vojáky vyslané do Španělska v roce 1936 nejprve zvolili název Železná legie, vzápětí jej však Hermann Göring změnil na Legion Condor – legii Kondor. Jméno legie, o níž pojednává titulní článek tohoto čísla, mělo připomínat jednoho z největších dravých ptáků na světě. Veliteli Luftwaffe ale poněkud unikl fakt, že kondor, ač dravec, je především mrchožrout. Přesto je tato přezdívka vlastně případná. Kvůli mnoha útokům na civilní obyvatelstvo by se mohli příslušníci legie přirovnat spíše k zákeřným mrchožroutům, než ke vznešeným orlům. Při náletu německých a italských letounů na baskické městečko Guernica zahynulo několik set civilistů. Tohle byl nejznámější incident, podobného vraždění se ovšem němečtí piloti zúčastnili vícekrát.

Luftwaffe posílala na Pyrenejský poloostrov nové typy letounů, aby je vyzkoušela v bojových podmínkách. Současně se v soubojích s republikánským letectvem vytvořila nová stíhací taktika, kterou pak Němci úspěšně použili v druhé světové válce. Svou novou vojenskou techniku si ve Španělsku vyzkoušeli i Sověti. Tento způsob „testování“ zbraní není v dějinách válek nijak ojedinělý, a vlastně se používá dodnes.

Podrobný obsah Válka REVUE 11/2015