Válka REVUE 6/2015

Messerschmitt Bf 109: Tažný kůň Luftwaffe
Témata z aktuálního čísla: 
  • Íránský útok na Osirak
  • Čs. parašutisté po válce
  • Puška vz. 24 pro odstřelovače
  • Dělostřelectvo v moderních válkách
  • Messerschmitt Bf 109


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Messerschmitt Bf 109
Jeden z nejlepších stíhacích letounů druhé světové války sloužil na všech frontách od začátku až do konce konfl iktu

Íránský útok na Osirak 1980
Překvapivý letecký úder na jaderný reaktor v Osiraku byl předehrou k úspěšnější izraelské operaci se stejným cílem

Britské letadlové lodě v Pacifiku 1945
Britská tichomořská fl otila byla nejmohutnější formací britského královského námořnictva všech dob

Německá řízená puma Fritz-X 1943–1945
Tato zbraň se do historie zapsala jako vůbec první sériově vyráběná a operačně nasazená řízená bomba

Katanžská krize 1960–1962
Po vyhlášení nezávislosti na Belgii se Kongo ocitlo v chaosu. V provincii Katanga se do bojů proti povstalcům a žoldákům zapojily i síly OSN

Čs. parašutisté po válce
Po komunistickém převratu v únoru 1948 se členové výsadků ze Západu stali obětí perzekuce

Puška vz. 24 pro odstřelovače
Ve 30. letech byly tyto zbraně uzpůsobeny pro osazení dalekohledy

Baltská flotila 1941–1945
Ze sovětského válečného loďstva disponovala Baltská fl otila koncem 30. let největší silou

Velký retribuční dekret 1945
Potrestáním válečných zločinců a kolaborantů byly pověřeny mimořádné lidové soudy a Národní soudy

Film Údolí stínů
Bitva ve vietnamském údolí Ia Drang v roce 1965 se stala námětem pro americký válečný fi lm

Léo Major (1921–2008)
Neohrožený kanadský voják se vyznamenal v bojích druhé světové i korejské války

Dělostřelectvo v moderních válkách
Současné dělostřelecké systémy se využívají v řadě konfl iktů a pro nejrůznější úkoly

Zpět na Válka REVUE