Válka REVUE 7-8/2018

Operace Barbarossa
Témata z aktuálního čísla: 
  • Operace Barbarossa
  • Opuštěné sovětské základny
  • Boj u Machnówky a Wrocanky
  • Samopaly PPD
  • Samohybný kanon M107


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Operace Barbarossa 1941
Německá armáda dokázala v prvních měsících tažení do Sovětského svazu obklíčit a zajmout
miliony rudoarmějců

Danny Matt (1927–2013)
Izraelský výsadkář bojoval ve všech válkách za obranu své země

Opuštěné sovětské základny
Po skončení studené války se přestala řada vojenských zařízení bývalého SSSR využívat. Jak vypadají dnes?

Blesková válka generála Votruby
Generál čs. armády Jan Votruba přišel ve 20. letech 20. století s vizí motorizované armády

Boj u Machnówky a Wrocanky
První bojové vystoupení v rámci karpatsko-dukelské operace nedopadlo příliš úspěšně

Encyklopedie
Uniforma a výstroj čs. pěšáka a telefonisty na podzim 1944 

Rakousko-uherští ponorkáři 1914-1918
Osádky císařských ponorek potopily mnoho bojových i obchodních plavidel nepřítele

Polští cichociemni 1941-1945
Výsadkáři vysílaní do vlasti z Velké Británie se uplatnili jako zpravodajci, radisté i partyzánští velitelé

Saňové hlídky v Grónsku 1941-1945
Proti německým vojákům obsluhujícím meteorologické stanice bojovala nejmenší armáda světa

Samopaly PPD
Zbraně konstruktéra Děgťarjova představovaly předchůdce slavného špaginu

Letouny USMC nad Guadalcanalem 1942–1943
V bojích s japonskými letouny se nad tichomořským ostrovem utkávali stíhači námořní pěchoty

Samohybný kanon M107
Od počátku 60. let 20. století patřilo toto americké dělo do výzbroje řady států NATO i dalších zemí

Zpět na Válka REVUE