Válka REVUE 9/2016

Tigery v Normandii
Témata z aktuálního čísla: 
  • Tanky v Normandii
  • Mauser C96
  • Operace Rumjancev
  • Remilitarizace Porýní
  • Plovoucí tank Ka-mi


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Tanky v Normandii 1944
Německé tanky Tiger byly postrachem spojeneckých jednotek postupujících do nitra Francie. Jak si v boji s obávanými šelmami vedly stroje Sherman Firefly?

Život vojáka v Rudé armádě
Jak vypadala služba sovětských vojáků v předvečer Velké vlastenecké války?

Mauser C96
Charakteristické tvary této výkonné pistole přitahují pozornost expertů i laiků dodnes

Čs. vojáci v Sýrii 1941
Před 75 lety se českoslovenští vojáci zapojili po boku britské armády do boje proti vichistickým jednotkám Francouzů

Operace Rumjancev 1943
Sovětská ofenziva, která následovala po vítězství u Kurska na středním úseku východní fronty, přinutila Wehrmacht ustoupit až za Dněpr

Logistika při operaci Torch 1942
Vylodění v severní Africe bylo skvěle připravenou a naplánovanou akcí, při níž byly desetitisíce mužů dopraveny na invazní pláže přímo z USA

Remilitarizace Porýní 1936
Obsazení demilitarizované zóny, jemuž západní mocnosti nechtěly vojensky zabránit, zvýšilo Hitlerovu popularitu v Německu

Výcvik stíhačů RAF 1939-1945
Kvalitní výcvik pilotů byl základním předpokladem pro vítězství ve vzdušné válce. Britské letectvo proto vypracovalo precizní systém výcvikových kursů

Plovoucí tank Ka-mi
K expanzi v oblasti jihovýchodní Asie potřebovalo Japonsko vyloďovací obrněnec, který by podporoval invazní jednotky

Vývoj lodních děl
Od dob napoleonských válek do dnešních dnů prošla taktika námořního boje řadou změn, spolu s tím se měnila i výzbroj lodí

B-25 Mitchell v SSSR 1941-1953
V rámci zákona o půjčce a pronájmu dodaly USA svému spojenci téměř tisíc bombardérů B-25 Mitchell

Zpět na Válka REVUE